Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİL108 Elektrik Devreleri ve Elektronik 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Devre çözümleme tekniklerini, elektroniğin temel ilkelerini ve devre yapılarını göstermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. AC ve DC işaret kavramını tanır.
  2. DC devreleri çözümler.
  3. Birinci derece RC ve RL devrelerin geçici durum analizlerini yapar.
  4. AC impedans kavramını ve frekans tepkesini tanır.
  5. Yarı-iletken malzemelerin özelliklerini ve türlerini tanır.
  6. Diyot ve transistörlerin çalışma ilkelerini bilir.
  7. Yükselteç devrelerini tanır.
  8. İşlemsel yükselteci ve uygulamalarını bilir.
  9. İşaret üreteçlerini tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elektrik Devre Analizi I
Prof. Dr. Şerafettin Özbey
Seçkin Yayıncılık

Elektronik Elemanları ve Devre Analizi
Robert Boylestad
MEB Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel elektriksel büyüklükler. Devre yasaları ve temel elemanlar. Direnç devreleri. Birinci derece devreler. Sinüzoidal kalıcı durum analizi ve güç hesabı. Temel diyot ve transistör devreleri. Basit tek katlı yükselteçler ve frekans tepkeleri. İşlemsel yükselteçler. Çıkış katları ve işaret üreteçleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gerilim, akım, direnç, Ohm yasası ve güç eşitlikleri. Eşdeğer dirençler, Eşdeğer gerilim.
2.Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Maksimum güç aktarımı.
3.Thevenin, Norton eşdeğer devreleri. Kaynak dönüşümü.
4.Süperposition teoremi.
5.Düğüm ve çevre yöntemleri.
6.Kapasitans ve endüktans, eşitlikleri, eşdeğer devreleri. Sıfır durum ve sıfır giriş tepkeleri.
7.Kapasitif ve endüktif devrelerin frekans tepkeleri. Aktif-reaktif güç ve kompanzasyon.
8.Kristal yapılar. p ve n tipi yarıiletkenlerin elde edilişi.
9.Arasınav.
10.pn eklemleri. Diyot, diyot devreleri ve zener diyot.
11.BJT transistörün yapısı ve akım-gerilim karakteri. Kesim, doyum ve aktif bölgede çalışma.
12.Yükselteç yapısı, DC ve AC modlar.
13.İşlemsel yükselteçler. Tersleyen yükselteç, terslemeyen yükselteç, buffer, toplayıcı, fark alıcı, türev alıcı, integral alıcı.
14.Çıkış güç katı devreleri, A-tipi, AB-tipi yükselteçler. İşaret üreteçleri.
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım135
Rehberli Problem Çözümü65
Soru-Yanıt35
Beyin Fırtınası15
Bireysel Çalışma145
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110
Okuma45
Toplam275
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13565
Problem Çözümü616
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Toplam131