Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİL310 Sinyaller ve Sistemler 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sistem teorisi içinde genel kavramları öğretmek, sürekli ve ayrık zamanlı sistemlerin gösterilmesi ve çözümlenmesi için geliştirilmiş olan dönüşüm tekniklerini öğretmek ve bunların birbirleriyle benzerlik ve farklarını vurgulamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sinyaller ve sistemlerin sınıflandırılmaları ve temel kavramları öğrenmek
  2. Önceden öğrendikleri bazı çözümleme yöntemlerinin bütün içinde nerede yer aldığını görmek ve önemini kavramak
  3. Verilen problemin hangi türden bir problem olduğunu ve bunun hangi dönüşüm teknikleriyle daha kolay çözülebilir olacağı konusunda doğru karar verebilme becerisi kazandırmak
  4. Verilen ödevlerle örneğin MATLAB kullanarak ders sırasında çözülen veya takip edilen kitapta verilen soruları çözerek bir bilgisayar programının çözümü nasıl kolaylaştırdığını görmek ve bu konuda beceri kazanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, tanımlar, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, öz fonksiyon, sürekli ve ayrık zamanda konvolusyon, türevsel denklemler ve fark denklemleri, laplace dönüşümü ve uygulamaları, z- dönüşümü ve ayrık doğrusal zamanla değişmeyen sistemler,Fourier serisi, Fourier dönüşümü, süzme ,bant genişliği, ayrık Fourier dönüşümü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Sinyal ve sistemlerin sınıflandırılması;analog,sayısal,tek,çift,ayrık,sürekli,periyodik,enerji ve güç
2.Sinyalleri, birim basamak, birim dürtü, karmaşık üstel, bellekli ve belleksiz sistemler,nedensellik,doğrusallık
3.Kararlılık, zamanla değişmezlik, geri beslemeli sistemler, örnek problemler
4.Sürekli zamanda konvolüsyon integrali, özellikleri, basamak cevabı, DZD sistemlerin özellikleri,özfonksiyonlar
5.Türevsel denklemlerle tanımlanan sistemler, özellikler, ayrık zamanda konvolüsyon toplamı, özellikler
6.Fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, tekrarlı çözüm, dürtü cevabı, örnek problemler
7.Laplace dönüşümü, yakınsama bölgesi, kutup ve sıfır kavramı, YB özellikleri, bazı sinyallerin laplace dönüşümleri
8.Laplace dönüşümünün özellikleri, ters laplace dönüşümü,tablo kullanımı,kısmi kesirlere açılım,sistem fonksiyonları
9.z-dönüşümü ve ayrık zamanlı sistemler, yakınsama bölgesi ve özellikleri, bazı işaretlerin z-dönüşümleri
10.Ters z-dönüşümü, tablo kullanımı, güç serisi açılımı, kısmi kesirlere açılım, sistem fonksiyonları,örnekler
11.Periyodik sinyallerin fourier serisi,fourier dönüşümü, fourier dönüşümü ile laplace dönüşümü ilişkisi
12.Fourier dönüşümü özellikleri, parseval teoremi, bozulmasız iletim, süzme, filtre tipleri, bant genişliği kavramı
13. Ayrık fourier serisi, fourier dönüşümü ve özellikleri, ayrık zamanlı DZD sistemlerin frekans tepkisi
14.Sistemlerin örneklenmiş sürekli zamanlı sinüsoitlere tepkisi, benzetim, örnek problemler
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav17575
Final Sınavı17575
Toplam150