Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK308 Makina Dinamiği 927006 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Herhangi bir makinada veya mekanizmada etkili olan kuvvetlerin statik ve dinamik dengeleme metotlarını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Bilgin
Öğrenme Çıktıları
  1. Çok silindirli motorlarda dengeleme esaslarını dikkate alır. Volan boyutlandırması ve hesaplarını yapar.
  2. Motorun kendi elemanlarının kütlesel atalet momentlerini hareket denklemlerinde hesaba katar.
  3. Kütle indirgelenmesinde indirgenecek nokta sayısı ile seçilecek parametre sayısı arasında ilişki kurar. Krank-muylu eksenine ve piston-perno merkezine indirgenmiş kütlelerin atalet kuvvetlerini hesaplar
  4. Bir mekanizmaya etkiyen kuvvet/kuvvetleri analiz eder. Uzuvlararası kuvvet iletimini metodik olarak çizer ve hesaplar.
  5. Makinalarda statik ve dinamik dengeleme ilkelerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
MAK 219
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Eres Söylemez, Makine Dinamiği, Birsen Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Makinaların statik ve dinamik kuvvet analizi: giriş, kütle ve kütle merkezi, kütle atalet momenti, paralel eksenler teoremi, d’Alembert prensibi, enerji metodu sanal iş, makinalarda statik ve dinamik kuvvetler, çeşitli mekanizmaların kuvvet analizi, bağ kuvvetleri, kam mekanizmalarının dinamik kuvvet analizi, uygulama alanları. Makinaların dinamik davranış analizi: makinaların hareket denklemi, makinalarda giriş momenti kontrolü ve volan hesabı, uygulama alanları. Makinalarda kütle dengelemesi, rotorların dengelenmesi. Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi ve volan seçimi. Makinalarda sarsma kuvvetlerinin dengelenmesi ve izolasyonu: statik balans, dinamik balans, komple kuvvet balansı, balansın sarsma kuvvetine ve bağ kuvvetlerine etkisi, balansın giriş momentine etkisi, kol mekanizmalarında sarsma momenti dengeleme, uygulama alanları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kuvvet analizi,kuvvetlerin sınıflandırılması, mekanizmalarda kuvvet iletimi, makinaların kuvvet alanı, mafsal bağ kuvvetleri
2.Atalet kuvveti ve momenti, serbest cisim diyagramı, statik kuvvet analizi, düz dişlilerde kuvvet analizi, helisel dişlilerde kuvvet analizi, dinamik kuvvet analizi
3.dengeleme, statik dengeleme, dönen millerde dinamik dengeleme, eşdeğer kütleler (kütle indirgenmesi),statik eşdeğer kütleler, dinamik eşdeğer kütleler
4.kütle indirgenmesinde indirgenecek nokta sayısı ile seçilebilecek parametre arasındaki bağıntılar
5.Genel düzlemsel hareket yapan mekanizmalarda dengeleme, krank biyel mekanizmasında dengeleme, krank muylu eksenine indirgenmiş kütlelerin atalet kuvveti, piston perno merkezine indirgenmiş kütlelerin atalet kuvvetleri
6.Atalet kuvvetleri diyagramı, çok silindirli motorlarda dengeleme
7.Makinalarda dönme düzgünsizlüğü ve volan hesabı,volanın boyutlandırılması, makinanın miline indirginmiş atalet momenti ve kütle, bir kuvvetin eşdeğeri ve mile indirgenmiş moment
8.Makinanın hareket denklemi,volan savurma momenti, motorun kendi elemanlarının kütlesel atalet momenti
9.mekanik titreşimler, temel kavramlar, serbestlik derecesi, peryodik titreşim hareketlerinin sınıflandırılması, yay karakteristiği, yay sabiti, basit yay elemanları
10.Arasınav
11.Viskoz sönüm faktörü, yayların bağlanma şekilleri, tek serbestlik derecesi sönümsüz titreşim hareketi, Titreşim hareketlerinin çözümünde yararlanılan metotlar
12.Bir serbestlik dereceli sönümlü serbest titreşim, logaritmik azalma genlikler oranı, zorlanmış titreşim, zorlayıcı kuvvetin merkezkaç atalet kuvveti ile orantılı olması hali, büyütme faktörü, iletkenlik (IL)
13.Dinamik titreşim sönümleyici
14.Problem çözümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz325
Ev Ödevi425
Toplam225
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Hazırlama125
Proje Sunma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma166
Bireysel Çalışma2612
Quiz için Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi428
Toplam100