Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK217 Mukavemet I 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Makine mühendisliği öğrencilerinin daha sonraki dönemlerde alacakları Mukavemet II, Makine Elemanları I ve II, ve Bitirme Projesi dersleri için temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla; cisimlerin yükler altındaki davranışları (Şekil değiştirmeler, Gerilmeler, stabilite analizi vs), elemanter boyutlandırma hesapları için gerekli mukavemet hesapları ile ilgili temel kavramları vermek ve bunların mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Gültekin
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel mukavemet ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
  2. Eksenel yükleme ve kesme kuvveti altında oluşan gerilmeleri inceler.
  3. Burulma yükü altında kayma gerilme ve deformasyonları hesaplar.
  4. Gerilme ve şekil değiştirmelerinde Mohr dairesi yardımı ile problemleri analiz eder.
  5. Normal Kuvvet etkisinde, normal gerilme halini tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) F. P. Beer, R. Johnston, Strength of Materials, Beta Yayınları.
2) Bakioğlu, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Yayınları
4) A. Pytel, Strength of Materials, Harper International Edition, 1987.
4)Omurtag H. M.,Mukavemet, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2007
5)Omurtag H. M.,Mukavemet Çözümlü Problemler, Cilt 1,2008
6)Savcı M., Arpacı A.,Mukavemet,Teorik esaslar,Çözümlü Problemler, Birsen yayınevi,1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
•Kesit tesirleri, dış yükler ve iç kuvvetler, denge denklemleri •Gerilme, şekil değiştirme, deformasyon •Eksenel kuvvetler; normal gerilmeler, şekil değiştirmeler •İnce cidarlı basınçlı kaplar •Gerilme ve şekil değişimi dönüşümleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanımlar, temel kavramlar, mukavemet ilkeleri
2.Kesit tesirleri, dış yükler ve iç kuvvetler, denge denklemleri
3.Kesit tesirleri hesaplama yöntemleri, seçilmiş kesit tesirleri problemleri
4.Gerilme analizi,iç kuvvet ve gerilme, tek eksenl gerilme hali
5.İki ve üç eksenli gerilme durumları, Mohr dairesi, seçilmiş gerilme problemleri
6.Şekil değiştirme analizi, gerilme-şekildeğiştirme ilişkisi, genel şekil değiştirme hali
7.Düzlemsel şekil değişimi, Mohr dairesi, üç eksenli şekil değiştirme
8.Hook bağıntıları (Bünye denklemleri), sıcaklık ve ısıl şekil değişimi
9.Arasınav
10.Şekil değiştirme problemleri
11.Normal kuvvet/Normal gerilme hali, eksenel normal kuvvet etkisi
12.Ağırlık etkisi, ince cidarlı basınçlı kaplar, normal kuvvet problemleri
13.Kesme Kuvveti ve kayma gerilmesi durumu
14.Kesme/kayma kuvveti ve gerilmesi problemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Toplam100