Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK315 Isı Transferi 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletim, taşınım ve ışıma ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi. Isıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısının hesaplanmasının öğrenilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İletim ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi.
  2. Taşınım ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi.
  3. Işıma ile ısı transferi temel kavram ve uygulamalarını öğrenilmesi.
  4. Isıl direnç hesaplanmasının öğrenilmesi.
  5. Toplam ısı transfer katsayısının hesaplanmasının öğrenilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Isı transferine giriş ve genel kavramlar, uygulama alanları. İletimle ısı akışı, Fourier ısı iletim kanunu, sıcaklık dağılımı, sınır şartları, boyutsuz sayılar, elektriksel analog. Isıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısı. Kanatçıklardan ısı akışı, sıcaklık dağılımı, kanatçık verimi, termal kontak direnci, zamana bağlı sıcaklık değişimleri, ısı transferi ile ilgili çözüm eğrilerinin incelenmesi. Işımayla ısı transferi, tanımlar, gri yüzeyler, şekil faktörleri, gri yüzeylerde ışımayla ısı transferinde elektriksel analoji. Taşınımla ısı transferinde genel kavramlar, hız dağılımları, süreklilik, hidrodinamik ve enerji denklemleri. Laminer ve türbülanslı akımda ısı transferi ve sınır tabakaları. Doğal taşınımla ısı transferi. Isı taşınımında benzerlik ve boyutsuz sayılar ve bunların fiziksel anlamları. yüksek hızlarda ısı taşınımı. Tek boru ve boru demetine dik akışta ısı transferi, yoğuşma ve buharlaşmada ısı transferi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Isı transferine giriş ve genel kavramlar, uygulama alanları.
2.İletimle ısı akışı,
3.Fourier ısı iletim kanunu, sıcaklık dağılımı,
4.Sınır şartları, boyutsuz sayılar,
5.Isıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısı.
6.Kanatçıklardan ısı akışı, sıcaklık dağılımı, kanatçık verimi, termal kontak direnci, zamana bağlı sıcaklık değişimleri, ısı transferi ile ilgili çözüm eğrilerinin incelenmesi.
7.Işımayla ısı transferi, tanımlar, gri yüzeyler, şekil faktörleri, gri yüzeylerde ışımayla ısı transferinde elektriksel analoji.
8.Taşınımla ısı transferinde genel kavramlar, hız dağılımları,
9.Süreklilik, hidrodinamik ve enerji denklemleri.
10.Arasınav
11.Laminer ve türbülanslı akımda ısı transferi ve sınır tabakaları.
12.Doğal taşınımla ısı transferi. Isı taşınımında benzerlik ve boyutsuz sayılar ve bunların fiziksel anlamları.
13.Yüksek hızlarda ısı taşınımı.
14.Tek boru ve boru demetine dik akışta ısı transferi, yoğuşma ve buharlaşmada ısı transferi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü4624
Ev Ödevi18354
Toplam125