Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK104 Statik 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Rijit cisimlerin düzlemde ve uzayda denge halinin araştırılması, taşıyıcı sistemlerde statik denge esas alınıp, reaksiyon ve mesnet kuvvetlerinin belirlenmesi, sürtünme ve virtual iş yönteminin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İbrahim Keleş
Öğrenme Çıktıları
  1. Vektörler ve statikte uygulamaları yeteneği kazanır.
  2. Statik kavramı hakkında bilgi edinir
  3. Kuvvet kavramı, kuvvetin bileşenlerine ayırma, bileşke belirleme, eşdeğer kuvvet kavramları öğrenilir.
  4. Ağırlık merkezi hesaplanması yapılır. Rijit cisimlerin düzlemde dengesi incelenir.
  5. Kafes sistemleri, kablolar, yayılı kuvvetler ve sürtünme konularında beceri kazanılır.
  6. Düzlem taşıyıcı sistemler tanınır, statik denge şartları araştırılır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.OMURTAG H.M. Mühendisler için Mekanik-Statik, Birsen Yayınevi, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makinaler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mekanik, rijit cisim statiği, birimler ve statiğin temel ilkeleri
2.Vektörler ve vektör cebri
3.Düzlemde denge, kuvvet kavramı, kuvvet çifti, eşdeğer kuvet sistemleri, kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi
4.Ağırlık merkezi, düzlem alan ve eğrilerinin ağırlık merkezi, uygulama örnekleri
5.Rijit cisimlerin düzlemde dengesi, düzlemde serbestlik derecesi, bağ çeşitleri, düzlem taşıyıcı sistemler ve mesnetlenmesi
6.Düzlem taşıyıcı sistemler, kafes sistemleri, çerceveler ve makinalar
7.Kablolar, tekil yükleri aktaran kablolar, yayılı yük aktaran kablolar, kendi ağırlığını taşıyan kablolar (zincir eğrisi)
8.Yayılı kuvvetler, hidrostatik, kaldırma kuvveti
9.Eylemsizlik momenti, eksen takımlarının değiştirilmesi
10.Arasınav
11.Rijit cisimlerin uzayda dengesi,uzay kafes sistemleri
12.Sürtünme, seçilmiş eleman çiftlerinde sürtünme ve uygulamalar
13.Virtual iş yöntemi, bir kuvvetin ve bir momentin işi, potansiyel enerji, sürtünmeli makinalar ve mekanik verim
14.Statiğin özetlenmesi ve seçilmiş konularda uygulama örnekleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam100