Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK201 Mühendislik Matematiği I 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematiksel teknikleri öğretmek ve değişik mühendislik problemlerine uygulamasını göstermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Taylor ve Fourier serilerini bilir ve fonksiyonları seriye açabilir.
  2. Kompleks sayıları, kutupsal koordinatları, eğri denklemlerini bilir ve çizimini yapar.
  3. Eğrisel integralleri, potansiyel fonksiyonu ve Stokes teoremini bilir ve problemlere uygular.
  4. Alan ve hacim hesaplarını yapar ve sonsuz diziler; yakınsaklık ve ıraksaklık kavramları bilir.
  5. Vektörel analizi bilir; temel işlemler, vektör fonksiyonları, türev, diferansiyel operatör, yönlü türev, gradyan, diverjans, rotasyonal, Gauss teoremini uygular.
  6. Çok katlı integralleri bilir; sıralı integraller, alan, hacim, geometri merkezi ve atalet momentlerinin hesabını yapar.
  7. Çok değişkenli fonksiyonları bilir; limit ve süreklilik, kısmi türevler, değişkenlerin değişimi, ekstremumları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.K.A.Stroud,"Engineering Matematics",Third Edition, ELBS with Macmillan,1987,UK
.A.Durmuş "Mühendislik Matematiği Ders Notları"
•Bernard Kolman ve David R. Hill, “Uygulamalı Lineer Cebir,” 7ci Baskı Çevirisi, Çeviri Editörü Ömer Akın, Palme Yayıncılık.
•Ron Larson, Bruce H. Edwards, ve David C. Falvo, “Elementary Linear Algebra,” 5ci baskı, Houghton Miffin Company.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Vektör uzayları, Vektör alt uzayları, Doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık, Taban ve boyut, 4 temel alt uzay için bazlar, Diklik ve gram-schmidt yöntemi ile dikleştirme, Doğrusal dönüşümler, Doğrusal dönüşümlerin sıfır uzayları ve rank kavramı, Matrisler ve determinantlar, Kare sistemler için ax = b denkleminin pivot eliminasyonu, Çarpanlar ve yerine koyma yöntemleri ile çözümü, A matrisinin terslenebilirliği, Bir matrisin a=lu şeklinde çarpanlara ayrılması, Matrislerin karakteristik polinomları (özdeğerler ve özvektörler, a matrisinin köşegenleştirilmesi, a^k üslerinin hesaplanması), Simetrik ve pozitif tanımlı matrisler, Gerçel özdeğerler ve dik özvektörler, Doğrusal dönüşümler ve taban değişimi, Projeksiyonlar, matris ve vektör normları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kompleks sayılar.
2.Kutupsal koordinatlar; eğri denklemleri ve çizimi.
3.Alan ve hacim hesapları.
4.Sonsuz diziler; yakınsaklık ve ıraksaklık kavramları.
5.Sonsuz seriler; yakınsaklık ve ıraksaklık kavramları
6.6 Pozitif seriler ve yakınsaklık kriterleri, kuvvet serileri, serilerle işlemler.
7.Taylor ve Fourier serileri.
8.Geometrik seriler, D'alambert kriteri.
9.Limit, süreklilik ve türev, Cauchy-Riemann şartları.
10.Ara Sınav
11.Çok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik, kısmi türevler, değişkenlerin değişimi, ekstremumlar.
12.Çok katlı integraller; sıralı integraller, alan, hacim, geometri merkezi ve atalet momentlerinin hesabı.
13.Vektörel analiz; temel işlemler, vektör fonksiyonları, türev, diferansiyel operatör, yönlü türev, gradyan, diverjans, rotasyonal, Gauss teoremi.
14.Doğrusal dönüşümler ve taban değişimi, projeksiyonlar, matris ve vektör normları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10110
Ev Ödevi9218
Toplam125