Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK208 Akışkanlar Mekaniği I 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel kavramların ve akışkanların özeliklerinin öğrenilmesi. Basınç ve akışkan statiği temel esaslarının öğrenilmesi. Akışkan kinematiğinin temel esaslarının öğrenilmesi. Kütle korunumu (süreklilik denklemi), enerji korunumu (Bernoulli denklemi) ve momentum korunumu (kuvvet dengesi) eşitliklerini akışkanlar mekaniği problemlerine uygulama becerisi kazanmak. Akış sistemlerinin momentum analizinin yapılabilmesi. Borularda laminer ve türbülanslı akışların çözümlenmesinin kavranılması. Basınç ölçüm metotlarının öğrenilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Lütfü NAMLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları ve akışkanların özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  2. Akışkanlarda basınç kavramını bilmek ve akışkanlar statiği ile ilgili temel ve karmaşık problemleri çözebilmek.
  3. Akışkan kinematiğinde Lagrange ve Euler tanımlamalarını bilmek ve Reynolds Transport Teoreminin önemini kavrayabilmek.
  4. Kütle, Bernoulli ve Enerji denklemlerini bilmek ve bu denklemlerle ilgili uygulama yapabilmek, mekanik enerji ve verim kavramlarına hakim olmak.
  5. Akış sistemlerinin doğrusal ve açısal momemtum analizlerini yapabilmek ve bu bilgileri karmaşık akış sistemlerine uygulayabilmek.
  6. Borularda laminer ve türbülanslı akış kavramlarına hakim olmak ve boru şebekelerinin tasarımını yapabilmek ve buna uygun pompa seçebilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Çengel, Y., Cimbala J.M. (Çev.: Engin,T, vd.), Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamalar, Üçüncü Basımdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015.
2. White, F.M. (Çev.: Kırıkköprü, K., Ayder, E.), Akışkanlar Mekaniği, Dördüncü Basımdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, 2004.
3. Fox R.W., McDonald, A.T., Pritchard, P.J., (Çev.: Çetinarslan, H.Ş, vd.) Akışkanlar Mekaniği, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
1. Giriş ve Temel Kavramlar, 2. Akışkanların Özellikleri, 3. Basınç, Akışkan Statiği ve Uygulamalar, 4. Akış Kinematiği ve Reynolds Transport Teoremi (RTT), 5. Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri 6. Akış Sistemlerinin Momentum Analizi 7. Borularda Akış
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş ve Temel Kavramlar: Akışların Sınıflandırılması, Sistem ve Kontrol Hacmi
2.Akışkanların Özelikleri: Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk, Enerji ve Özgül Isılar, Sıkıştırılabilirlik Katsayısı, Viskozite, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık Etkisi
3.Basınç ve Akışkanlar Statiği: Basınç, Manometre, Barometre ve Atmosferik Basınç, Akışkan Statiğine Giriş, Problem Çözümleri
4.Basınç ve Akışkanlar Statiği: Dalmış Düz Yüzeylerdeki Hidrostatik Kuvvetler, Dalmış Eğrisel Yüzeylerdeki Hidrostatik Kuvvetler, Yüzme ve Kararlılık, Problem Çözümleri
5.Akışkan Kinematiği: Lagrange ve Euler Tanımları, Akış Görselleştirme Esasları
6.Akışkan Kinematiği: Diğer Kinematik Tanımlar, Reynolds Transport Teoremi (RTT)
7.Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri: Kütle, Momentum ve Enerjinin Korunumu, Mekanik Enerji ve Verim, Problem Çözümleri
8.Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri: Bernoulli Denklemi, Bernoulli Denklemi Uygulamaları, Daimi Akış Enerji Analizi, Problem Çözümleri
9.Arasınav
10.Akış Sistemlerinin Momentum Analizi: Newton'un Yasaları ve Momentumun Korunumu, Kontrol Hacminin Seçimi, Bir Kontrol Hacmine Etkiyen Kuvvetler, Doğrusal Momentum Denklemi, Problem Çözümleri
11.Akış Sistemlerinin Momentum Analizi: Dönel Hareketin ve Açısal Momentumun Gözden Geçirilmesi, Açısal Momentum Denklemi, Problem Çözümleri
12.Borularda Akış: Laminer ve Türbülanslı Akışlar, Giriş Bölgesi, Borularda Laminer Akış, Borularda Türbülanslı Akış, Problem Çözümleri
13.Borularda Akış: Yerel Kayıplar, Boru Şebekeleri ve Pompa Seçimi, Debi ve Hız Ölçümü, Problem Çözümleri
14.Genel Tekrar ve Problem Çözümleri
15.-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Soru-Yanıt515
Toplam100