Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAK313 Mekanizma Tekniği 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, herhangi bir makinanın temel düzeyi olan mekanizmaların analizini yapabilmek, mekanizmaların tasarımı konusunda mühendislik kültürünü edindirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı tip mekanizmaların varlığını ve kullanım amacına uygun mekanizmanın seçilmesinin tasarımın önemli adımlarımdan biri olduğunun farkında olur. Mekanizmaları sınıflandırabilir ve serbestlik derecelerini bulabilir.
  2. Mekanizmanın vektör kapalılık denklemini yazabilir. Kompleks sayılar biçiminde gösterebilir. Serbestlik derecesi kadar konum değişkeni bilindiğinde mekanizmanın tüm konum değişkenlerini bulabilir.
  3. Mekanizmanın hız analizini hem analitik olarak hem de ani dönme merkezi yaklaşımını kullanarak yapabilir. Mekanizmanın giriş uzvu ile diğer uzuvları arasındaki hız etki katsayılarını bulabilir.
  4. Mekanizmanın ivme analizini analitik olarak yapabilir. Mekanizmanın giriş uzvu ile diğer uzuvları arasındaki ivme ilişkisini ivme ve hız etki katsayılarını cinsinden bulabilir.
  5. Basit, planet ve konik disli sistemlerinin hız oranlarını hesaplayabilir.
  6. Dört uzuvlu mekanizmaların ve kam mekanizmalarının boyutlandırabilir ve hareket profilini üretebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Mekanizma Tekniği, Prof. Dr. Eres Söylemez
Ders Notları: http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
Makina Teorisi, Prof. Dr. Özgür Turhan
J.E. Shigley and J.J. Uicker, “Theory of Machines and Mechanisms”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1995.
R.L. Norton “Design of Machinery”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1999
K.J. Waldron, G. L. Kinzel “Kinematics, Dynamics and Design of Machinery”, John Wiley, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin amacı doğrultusunda öğrencinin düzlemsel mekanizmaların kinematik analizini (konum,hız, ivme analizi) yapabilecek bilgi ve beceriyi edinmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin, en yaygın kullanılan mekanizmalardan; dört uzuvlu mekanizmaların, dişli sistemlerin ve kam mekanizmalarının kinematik analizinin yanında tasarımlarının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mekanizma Tekniği dersinde edinilecek bilgi ve yeteneğin çalışma alanında kullanımı: Basit Mekanizma Uygulamalarına Örnekler; Mekanizma Tekniği konusunun dayandığı temel kinematik prensipler; Mekanizma Tekniğinde Temel Kavramlar; Mafsallar ve Serbestlik Dereceleri
2.Mekanizmaların sınıflandırılması, Mekanizmalarda Serdestlik derecesinin bulunması; Mekanizmanın Konum Değişkenlerinin Tespiti; Vektör Kapalılık Denkleminin Yazılması
3.Mekanizmaların Konum Analizi; Geçmiş dönemlerde kullanılan grafik yöntemin avantaj ve dezavantaları. Konum analizinde doğrulama yöntemi olarak grafik yöntem. Analitik konum analizi yöntemleri direkt trigonometrik ilişkiler kullanılarak konum analizi, kompleks sayılarla konum analizi, Freudenstein yöntemi.
4.1 ve 2 döngülü mekanizmalarda konum analizi problemlerinin çözümü; Acosq+Bsinq=C şeklinde elde edilecek transandantal denklemin çözüm yöntemleri
5.Örnek Problemlerle Konum analizi konusunun pekiştirilmesi
6.Mekanizmaların Hız analizi, Kramer Kuralının Hatırlanması; Hız etki katsayılarının bulunması
7.Konum ve hız analizi içeren problemlerin sayısal ve iteratif olarak çözümü örnek problemlerle tartışılması
8.Mekanizmaların İvme analizi; Örnek Problemler
9.Ara Sınav
10.Ani dönme merkezi yöntemi ile hız analizi: Konunun teorik-geometrik arka planını – Ani dönme merkezlerinin bulunmasını – Ani dönme merkezi ile hız analizi ; Mekanik Avantaj Kavramı ; Eşdeğer Mekanizmalar Kavramı
11. Basit Dişli Sistemleri ; Planet Dişli Sistemleri ; Konik Dişli Kullanan Dişli Kutuları için Hız analizi
12.Kam Mekanizması Çeşitleri ve Sınıflandırılması; Kam Tasarımı; Hareket Eğrileri; Kam Boyutu Belirleme; Kam Profilinin Elde Edilmesi
13.Dört Çubuk Mekanizması kullanım amacına bağlı olarak, Fonksiyon üretimi yoluyla,Yörünge üretimi yoluyla veya Hareket üretimi yoluyla sentezlenebilir. Fonksiyon üretimi için boyutlandırma probleminin çözümünün ve Grashof teoremi uyarınca mekanizmanın hareket tipinin belirlenmesinin öğrenilmesi
14.Chebishev polinomları ve En küçük kareler yöntemi ile yapısal hatanın minimizasyonu; Krank-biyel mekanizmasının boyutlandırılması, Kaçık krank biyel mekanizmasının boyutlandırılması, hızlı dönüş mekanizmanın boyutlandırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz450
Toplam250
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14114
Quiz için Bireysel Çalışma4416
Toplam126