Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDK211 Türk Dili 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçe´nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ortak Dersler Bölümü
Öğrenme Çıktıları
  1. Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkisini kavrar, okuma ve anlama yöntemlerini bilir.
  2. Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe,şive, ağız ayrımını bilir, noktalama işaretlerinin kullanımını öğrenir.
  3. Türk dilinin ses özelliklerini, kültürün ne olduğunu ve değişen ve değişmeyen unsurlarını bilir.
  4. Dil sevgisi ve bilinci kazanır.
  5. Dilin önemini anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, AnkaraAtasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbulAteş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbulDemir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. AnkaraEker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbulErgin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, AnkaraÖzkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dilin tanımı, özellikleri/Dil-millet ilişkisi; Dil-kültür ilişkisi
2.Dil aileleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi gelişimi
3.Türk dilinin bugünkü durumu, Tarihi ve günümüz örnekleri, Lehçe-Şive; Dil bilgisinin tanımı, bölümleri,Türk dilinin özellikleri
4.Ses bilgisi, Türkçenin ses durumu, özellikleri ve seslerin sınıflandırılması; Türkçenin yazım kuralları
5.Türkçenin yazım kuralları ve uygulama; Noktalama işaretleri ve uygulama
6.Türkçenin kelime yapısı ve ekler, Yapım ve çekim ekleri; Kelime yapısı ve ekler
7.Cümle bilgisi; cümle çeşitleri.
8.Paragraf bilgisi, paragrafın yapısı; Kompozisyon bilgileri.
9.Ara sınav
10.Sözlü anlatım türleri.
11.Yazılı anlatım türleri
12.Güzel konuşma kuralları.
13.Resmî yazılar
14.Anlatım bozuklukları.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam100