Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM101 Teknik Çizim 927006 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Teknik resim ile ilgili temel kavram ve prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Başak Mesci
Öğrenme Çıktıları
  1. Geometrik çizimleri öğrenmek.( Dikme ve paralel çizimleri, doğru parçasının eşit parçalara bölünmesi, açı çizimleri, yay ve daireler, teğet çizimler, çokgen çizimleri, elips çizimi gibi)
  2. İzdüşümler ve perpektif çizimlerini öğrenmek.
  3. Tasarı geometri ve kurallarını öğrenmek
  4. Kesit uygulamalarını yapmak.
  5. Çizgi çeşitlerini öğrenmek ve antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek.
  6. Teknik yazı yazmak.
  7. Ölçek kavramını öğrenmek ve ölçülendirme tekniklerini uygulamak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ödevlerin ve uygulamaların zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ertekin C., Alta D., Külcü R., Özmerzi A., Teknik Resim, 2010.
Giesecke,E.Frederick et. al., Technical Drawing (Onbirinci Baskı) Upper Saddle River,New Jerse:Prentice
Hall, 2000.W.J. Luzadder, J.M. Duff, Fundamentals of Engineering Graphics, Prentice Hall Pub., 1997.
M.A. Parker, Drawing Standards for Computer-aided Engineering, MacMillan Press., 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Teknik çizim ile ilgili genel ve gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamalarla desteklenmesidir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Teknik resim çiziminde kullanılan aletlerin tanıtılması.
2.Teknik resim çiziminde kullanılan aletlerin kullanılması.
3.Çizgi ve çizgi çeşitleri,kullanıldıkları yerler, çiziliş teknikleri ve uygulamaları.
4.Yazı, yazı çeşitleri ve uygulamaları
5.Geometrik çizimler.(Dikme ve paralel çizimleri, doğru parçasının eşit parçalara bölünmesi, açı çizimleri)
6.Geometrik çizimler (Daire yayları ve teğet çizimleri, yaylarla doğruların, yaylarla yayların birleştirilmesi, )
7.Geometrik çizimler (çokgen çizimleri,elips çizimi)
8.Tasarı geometri ve izdüşüm, konik izdüşüm.
9.Paralel izdüşüm, eşlenik izdüşüm.
10.Arasınav
11.Cisimlerin görünüşleri ve çizim teknikleri.
12.Geometrik şekillerin izdüşümleri(noktaların,doğruların, açıların, yüzeylerin izdüşümleri)
13.Perspektif kuralları ve çizim teknikleri(aksonometrik ve konık perspektifler)
14.Kesit görünüşler, kesit alınması ve uygulamaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım120
Uygulama/Pratik1040
Toplam460
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı14040
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik10440
Toplam162