Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM201 Diferansiyel Denklemler 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik eğitimi için hayati öneme sahip olan diferansiyel denklem kavramı, eğri ailesi tanımı ve diferansiyel denklem çözüm tekniklerinin kavranması ve uygulanabilirliğinin temini
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zihni Zerin
Öğrenme Çıktıları
  1. Mühendislikteki fiziksel bir problemin çözümü esnasında karşılaşılan diferansiyel denklemlerim türetilmesi ve tipinin belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olma
  2. Mühendislikte diferansiyel denklemlerin ve çözüm tekniklerinin önemini idrak edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yaşar, İ. B., Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.
2. Aydın, M., Kuryel, B., Gündüz, G., Oturanç, G., Diferansiye Denklemler ve Uygulamaları, Barış Yayınları, İzmir, 2007.
3. Bronson, R., Diferansiyel Denklemler, (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu),Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.
4. Pala, Y., Modern Uygulamalı Diferensiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2006.
5. Ayres, F. Jr., Diferensiyel ve İntegral Hesap, (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu), Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2001.
6. Duchateu, P., Zachmann. D., (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu), Kısmi Diferansiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Diferansiyel denklemler ve çözümleri,doğrusal olmayan diferansiyel denklemler,yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerSeri çözümleri, Laplace Dönüşümü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Diferansiyel Denklem Tanımı, Elde Edilişi ve Çeşitli Mühendislik Uygulamaları
2.Diferansiyel Denklem Çözüm Teknikleri ve Bazı Mühendislik Problemlerinde Karşılaşılan Diferansiyel Denklemler
3.Birinci Mertebe ve Birinci Derece Diferansiyel Denklemler ve Örneksel Uygulamaları
4.Değişkenlerine Ayrılabilir Tipteki Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları
5.Homojen Diferansiyel Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları
6.Lineer Diferansiyel Denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemleri ve Problem Uygulamaları
7.Riccati Diferansiyel Denklemi ve Problem Uygulamaları
8.Birinci Mertebeden Lineer ve Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları
9.Sabit Katsayılı Homojen ve Homojen Olmayan Tipteki Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları
10.ARASINAV
11.Değişken Katsayılı Homojen ve Homojen Olmayan Tipteki Diferansiyel Denklemlerin Çözüm Teknikleri ve Problem Uygulamaları
12.Değişken Katsayılı Homojen Olmayan Tipteki Özel Diferansiyel Denklemler (Euler Diferansiyel Denklemi, Lagrange Diferansiyel Denklemi) ve Problem Uygulamaları
13.İki veya Daha Yüksek Mertebeden Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları
14.Seriler Yardımıyla Diferansiyel Denklem Çözümleri, Genel Uygulamalar ve Özel Mühendislik Problemlerinin Çözümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Quiz130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10330
Toplam96