Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM204 Malzeme Termodinamiği II 927006 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çözelti ve Karışım Termodinamiği, Kimyasal Denge Termodinamiği temel bilgilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi. Sinem ÇEVİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Çözelti termodinamği hakkında temel bilgilerin öğrenilir
  2. Kimyasal Potansiyel hakkında temel bilgiler öğrenilir
  3. Karışım Termodinamiği hakkında temel bilgilerin öğrenilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Malzeme Termodinamiği IGenel Kimya I ve II
Önerilen Diğer Husular
Karisim ve cozelti termodinamiginin irdelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to the Thermodynamics of Materials, Gaskell. D.R.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Karisim termodinamiginin Gibbs serbest enerjisi yorumu,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Basit Karışımların Özellikleri, Kismi Molar Değerler, Kısmi molar Gibbs Enerjileri
2.Gibbs-Duhem Denklemi,Karışım Termodinamiği
3.Karışımın Gibbs Enerjisi, Karışımın Entropisi
4.Sıvıların Kimyasal Potansiyelleri, İdeal Çözeltiler: Raoult ve Henry Kanunu
5.İdeal Seyreltik Çözeltiler,Sıvı Karışımların Termodinamiği
6.Kalligatif (Bağlaşık) Özellikler, Kaynama noktası yükselmesi
7.Donma Noktasının Alçalması, Çözünürlük
8.Osmoz Olayı
9.Aktiflikler
10.Gibbs Enerjinin Minimumu, Reaksiyon Gibbs Enerjisi,Ekzergonik ve Endergonik Reasksiyonlar
11.Dengedeki Reaksiyonların Bileşimi
12.Bir reaksiyonun Genel durumu
13.Bazı durumlara karşın denge durumunun verdiği cevap: Le Chatelier Prensibi ve Termodinamik Yorumu
14.Denge Durumunun Basınca karşın verdiği cevap, Denge Durumunun Sıcaklğa karşın verdiği cevap
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü51050
Proje Hazırlama11818
Ev Ödevi21020
Toplam150