Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM205 Malzeme Bilimi I 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Malzeme Bilimi ile ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Engin BURGAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini öğrenir.
  2. Malzemelerde atom hareketlerini öğrenir.
  3. Malzemelerin iç yaspısını ve kristal yapı hatalarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Malzeme Mühendisliğine Giriş, Genel Kimya I, Fizikokimya
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Smith, W. F., Principles of Materials Science and Engineering, 2th edition, 1990D.R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, PWS-Kent Publishing Co., Third Edition, 1995.W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, Eighth Edition, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş, Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması Malzemelerin fiziksel özelikleri: özgül ağırlık, su emme, boşluk oranı, geçirimlilik, kapiler su emme. Malzemelerin iç yapısı: atomsal yapı, iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Van der waals bağ, bağ enerjisi. Kristal yapı: doğrultular ve düzlemler, metaller, seramikler. Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar. Malzemelerde atom hareketleri. Katı Eriyikler,Difüzyon. Metallerde ergime ve katılaşma. Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı. Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, tavlama, alaşımlama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş
2.Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması
3.Malzemelerin fiziksel özelikleri: özgül ağırlık, su emme, boşluk oranı, geçirimlilik, kapiler su emme.
4.Malzemelerin iç yapısı: atomsal yapı, iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ.
5.Van der waals bağ, bağ enerjisi.
6.Kristal yapı: doğrultular ve düzlemler, metaller, seramikler.
7.Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar.
8.Malzemelerde atom hareketleri. Katı Eriyikler,Difüzyon.
9.Örnek Problem Çözümleri
10.I. Ara Sınav
11.Metallerde ergime ve katılaşma.
12.Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı
13.Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, tavlama, alaşımlama
14.Örnek problem çözümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Laboratuvar000
Tartışma000
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma000
Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Rapor000
Ev Ödevi51575
Toplam122