Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 927006 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Metalografik numune hazırlama yöntemlerini ve Malzeme karakterizasyonunda kullanılan çeşitli teknikleri öğrenmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. İbrahim İnanç
Öğrenme Çıktıları
  1. Malzeme Karakterizasyonu hakkındaki tipik uygulamaları öğrenir
  2. Malzeme özelliklerini etkileyen parametreler hakkında geniş bilgiye sahip olur
  3. Karakterizasyon testleriyle ilgili hesaplamaları bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ziya Engin Erkmen, "Malzeme Karakterizasyonu ve Temel İlkeleri", Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012.
Serdar Salman, Özkan Gülsoy, "Metalografi Bilimi", Nobel Yayın D., Ankara, 2004.
Yang Leng, "Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods", Wiley, 2008.
C. Richard Brundle, "Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films", Butterworth-Heinemann , 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri; Makro İnceleme, Numune alma, Kesme, Gömme, Zımparalama, Parlatma ve Dağlama. Optik mikroskop, X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri, X-Işını difraksiyon analizi, Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu, Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF), Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM), Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA), Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Malzeme Karakterizasyon tekniklerine giriş
2.Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri
3.Metalografi
4.Optik mikroskop
5.X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri
6.X-Işını difraksiyonu
7.X-Işını difraksiyon analizi
8.Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu
9.Ara sınav
10.Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu
11.Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF)
12.Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM)
13.Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA)
14.Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Ev Ödevi5630
Toplam150