Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM207 Statik ve Mukavemet 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik Mekaniğinin temel prensipleri hakkında kazanımları sağlamak ve temel mühendislik ve bölüm dersleri öncesinde gerekli altyapı donanımı kazanabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Zekı Karaca
Öğrenme Çıktıları
  1. Mukavemet hallerinin boyutlandırma kavramındaki önemini saptar.
  2. Statikçe belirli sistemler için mesnet tepkileri, mafsal kuvvetleri ve hesap tekniklerini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Aköz, Y., Eratlı, N., Statik-Mukavemet, Beta Yayınları.2-Mustafa Savcı, ve R.C. Hibeler, Engineering Mechanics 3-Mechanics of Materials, F. P. Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri, Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri, kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler, millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Statik ve Mukavetle ilgili temel tanımlar.
2.Statiğin ilkeleri, düzlemde kesişen kuvvetler.
3.Düzlemde genel kuvvetler,bileşke, bileşenlere ayırma, denge.
4.Bağ (Mesnet) çeşitleri, taşıyıcı sistemler.
5.Ağırlık merkezi kavramı.
6.Kesit tesirleri.
7.Kesit tesiri diyagramları.
8.Kesit tesiri diyagramları.
9.Normal kuvvet etkisi ve gerilme.
10.Arasınav.
11.Şekildeğiştirme.
12.Kesme kuvveti etkisi.
13.Atalet momentleri.
14.Eğilme etkisi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi6212
Toplam100