Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM301 Malzemelerin Mekanik Davranışı 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin malzemelerin iç yapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere literatürdeki verilerden yararlanarak malzemelerin yorulma, kırılma davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak, Malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki davranışlarını öğrenciye tanıtmak ve tasarım becerisini geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sevim Alışır
Öğrenme Çıktıları
  1. Yorulma ve sürünmeyi tanımlar
  2. Kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyon mekanizları ve Mukavemet artırma yöntemlerini sıralar
  3. yorulma ve sürünmeye etki eden unsurları sıralar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları, Hüseyin Çimenoğlu, Sabri Kayalı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Atomik Bağ ve Kristal Yapı; Kristal Yapılarda Elastik Davranış; Kırılma Mekaniğinin Temelleri; Malzemelerin Kırılma Mukavemeti; Kristal Yapılarda Plastik Deformasyon; Sürünme; Yorulma; Malzemelerde Mukavemet ve Tokluğun Artırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gerilme ve birim şekil değiştirmenin tanımları
2.Elastik ve plastik deformasyonda gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri
3.Malzemelerin yapısı, katılarda atom düzenleri, kristal hataları
4.Kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyon mekanizları
5.Mukavemet artırma yöntemleri
6.Malzemelerin mekanik özellikleri gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri
7.Malzemelerin sertliği
8.Kırılma tipleri, sünek ve gevrek kırılma
9.ARASINAV
10.Yorulma türleri ve mekanizmaları
11.Sürünme eğrileri ve mekanizmaları
12.Polimerik malzemelerin mekanik davranışları
13.Sürtünme ve aşınma
14.Uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü717
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt717
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam131