Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM304 Seramik Malzemeler 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Seramik malzemeleri tanımak, diğer mühendislik malzemelerinden farklarını anlamak,seramik malzemelerin mekanik, ısıl, elektriksel, optik gibi fiziksel özellikleri ve uygulama alanları konusunda bilgilenmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Başak Mesci
Öğrenme Çıktıları
  1. Tek ve çok kristal seramik malzemeler ile amorf ve kristal seramik malzemeler arasındaki farkları kavrar
  2. Atomlar arası bağların oluşumu ve bağ – özellik ilişkilerini kavrar
  3. İleri mühendislik seramiklerini tanımlar ve sınıflandırır
  4. Seramiklerin ısıl, elektriksel, optik, manyetik gibi fiziksel özelliklerinitanımlar, kategorize eder
  5. Seramik malzemeleri sınıflandırır
  6. Silikat malzemeler hakkında temel konularda bilgi sahibi olur
  7. Katkı, dop gibi seramiklere uygulanan safsızlık gerekçelerini kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders ile ilgili verilen ödevler ve ödevler ile ilgili gerekli araştırmaların yapılıp gerekli sunumların yapılması gerekmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, II.Edition, Marcel Dekker, New York, 1992,
W.D. Kingery, H.K. Bovven, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, II.Edition, John Wiley&Sons, New York, 1976,
W.E. Lee, W.M. Rainforth, Ceramic Microstructures, Chapman&Hall, London, 1994,
W. Salmang und H.Scholze: Keramik. (Teil I &II) Springer Verlag. Berlin. 1992.
A.E. Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Yayın No. 1454, İstanbul, 1992.
M. Barsoum,. Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Seramik malzemeleri tanımak, Seramik malzeme çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak ve fiziksel kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin türleri
2.Geleneksel seramikler
3.Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri
4.Doğal ve sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri
5.Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri
6.Hammadde proses işlemleri. Sentetik seramik tozlar
7.Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri
8.Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri
9.Bünye ve sır formül hesapları
10.1. Ara sınav
11.Seramiklerde kurutmanin prensipleri ve teknolojileri.
12.Sinterleme. Toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri
13.Seramik fırınları
14.İleri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam114