Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBKİM103 Genel Kimya I 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Maddenin özellikleri ve atomla ilgili temel kavramları bilir, atomun yapısını açıklar.
  2. Mol kavramını ve Avogadro Yasasını açıklar ve kullanır.
  3. Kimyasal Bileşikleri açıklar,sınıflandırır,adlandırır. Yükseltgenme basamaklarını hesaplar.
  4. Kimyasal eşitlikleri yazar ve dengeler. Tepkime stokiyometrisi ile ilgili temel hesaplamarı yapar.
  5. Çözeltileri tanımlar. sınıflandırır. çözelti ile ilgili kavramları bilir. Çözelti derişimleri ile ilgili hesaplamaları yapar.
  6. Gazların Özelliklerini. Gaz Basıncını. Basit Gaz Yasalarını. İdeal ve Genel Gaz Denklemini. tanımlar. açıklar ve ilgili hesaplamalarda kullanır.
  7. Termokimya ile ilgili temel kavramları bilir. İş ve ısı terimlerini açıklar. Hess yasasını ve diğer ilişkileri kullanarak tepkime ısıları ile ilgili hesaplamalar yapar.
  8. Atomun elektron yapısını. atom kuramlarını ve orbital kavramını bilir. Kuantum sayılarını kullanarak elementlerin elektron dizilişlerini yapar.
  9. Atom ve İyon Büyüklüğü. İyonlaşma Enerjisi. Elektron İlgisi ve Manyetik Özellikler ile ilgili temel kavramları bilir. bu özelliklerin periyodik cetvelde nasıl değiştiğini açıklar.
  10. Kimyasal Bağlarla ilgili temel kavramları bilir. İyonik. Kovalent ve Metalik Bağ türlerinin benzerlik ve farklılıklarını açıklar. Lewis Nokta Yapılarını yazar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kimyaya Giriş, Madde ve Kimya, Semboller, Formüller ve Denklemler, Periyodik Tablo, Elektron Dağılımları, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Elementler, Bileşikler, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, Stokiyometri, Mol Kavramı, Gazlar, Sıvılar ve Katılar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyaya Giriş
2.Madde ve Kimya
3.Semboller, Formüller ve Denklemler
4.Periyodik Tablo
5.Elektron Dağılımları
6.Atomun Yapısı
7.Kimyasal Bağlar
8.Elementler
9.Arasınav
10.Bileşikler
11.İyonik dengeler: Tampon çözeltiler
12.Stokiyometri
13.Mol Kavramı
14.Gazlar, Sıvılar ve Katılar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü13226
Toplam100