Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT108 Harita Mühendisliğine Giriş 927006 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Harita mühendislerinin çalışma alanlarının, jeodezik ölçme aletlerinin tanıtılması ve mesleki temel kavramların öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Jeodezik ölçüm aletlerini öğrenir ve basit ölçüm aletlerini kullanır.
  2. Tapu, kadastro ve imar ile ilgili temel kavramları açıklar.
  3. Topoğrafik haritaların ve halihazır haritaların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sebahattin Bektaş, 2009. Pratik Jeodezi, OMÜ Yayını, Samsun.
Cevat İnal, Ali Erdi, Ferruh Yıldız, 2002. Topografya, Konya.
HKMO, 2008. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, İşkur Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Harita mühendislerinin çalışma alanları, çalıştığı kurum ve kuruluşlar; Harita türleri; Ölçek; Ölçme ve ölçüm aletleri; Topoğrafik harita, halihazır harita; Tapu, kadastro ve imar ile ilgili temel kavramlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.- Harita mühendisliğinin tanımı- Harita mühendislerinin görev alanları, çalıştığı kurum ve kuruluşlar
2.- Jeoit- Yeryüzü şekilleri
3.- Harita türleri- Haritalarda yer alan bilgiler
4.Öçme ve jeodezik ölçüm aletleri- Basit ölçme aletleri
5.Öçme ve jeodezik ölçüm aletleri- Optik ve elektronik aletler
6.Ölçek kavramı
7.Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
8.Yeryüzü üzerinde doğal ve yapay nesneler ve harita üzerinde gösterimleri
9.- Poligon, nirengi, nivelman- Röper alımı
10.ARASINAV
11.- Topoğrafik harita- Halihazır harita
12.- Eş yükseklik eğrisi- Sayısal arazi modeli- Eğim hesabı
13.Tapu, kadastro ve imar ile ilgili kavramlar
14.- İmar kanunu ve imar yönetmeliği- İmar planı ve parselasyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi11414
Toplam75