Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT402 Dijital Fotogrametri 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, dijital fotogrametrinin prensip ve uygulamalarını ele alma, dijital fotogrametrik sistemleri tanıma, bu sistemlerin bir teknolojik harita yapım aracı olarak nerede ve nasıl kullanılacağına karar verme amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Erdem Emin Maraş
Öğrenme Çıktıları
  1. Dijital fotogrametri ve uygulama alanları hakkında temel bilgi sahibi olabilecek.
  2. Dijital fotogrametrik nirengi yöntemlerini öğrenerek uygulayabilecek
  3. Dijital fotogrametri iş istasyonları ve ilgili yazılımları harita üretim amaçlı kullanabilecek
  4. Dijital görüntüler üzerinde üç boyutlu görüş yapabilecek ve örnekleme işlemlerini gerçekleştirebilecek
  5. Dijital sayısal arazi modeli, ortofoto üretim tekniklerini öğrenecek, bu metotlarla üretilen fotogrametrik verileri CBS ile entegre edebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kraus, K., 1997, Photogrametry Volume 2, Advanced Methods and Applications, Germany, 459 P.Atkinson, K., B., 1996, Close Range Photogrammetry and Machine Vision,Whittles Publishing, UK, 363 P.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Genel Tanımlar ve Dijital Fotogrametrinin Tarihi, Dijital İç Yöneltme, Bir veya İki Görüntü Yöneltme, Görüntü Yöneltmede Kullanılan Diğer metotlar, Blok Dengeleme, Dijital Dış Yöneltme, Epipolar Eşleştirme ve Yükseklik Çıkarımı, TIN/SYM Editleme, Üç Boyutlu Görüş Teknolojileri, SYM Üretimi, Görüntü Rektifikasyonu, Örnekleme Teknikleri, Diferansiyel Rektifikasyon, Tarayıcılar, Ortofoto Üretimi, Ölçek, Çözünürlük, Doğruluk, Veri Yönetimi, Dijital Fotogrametri Uygulama Alanları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel Tanımlar ve Dijital Fotogrametrinin Tarihi
2.Dijital İç Yöneltme
3.Bir veya İki Görüntü Yöneltme
4.Görüntü Yöneltmede Kullanılan Diğer metotlar
5.Blok Dengeleme
6.Dijital Dış Yöneltme
7.Epipolar Eşleştirme ve Yükseklik Çıkarımı, TIN/SYM Editleme
8.Üç Boyutlu Görüş Teknolojileri
9.SYM Üretimi, Görüntü Rektifikasyonu
10.Ara Sınav
11.Örnekleme Teknikleri
12.Diferansiyel Rektifikasyon, Tarayıcılar
13.Ortofoto Üretimi, Ölçek
14.Çözünürlük, Doğruluk, Veri Yönetimi, Dijital Fotogrametri Uygulama Alanları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik5210
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam128