Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT404 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 927006 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
CBS yazılımı kullanılarak çeşitli CBS sorgulama ve analizlerin gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen konumsal sorgulama ve analizlere dair sonuç ürünlerinin (harita, rapor, grafik vb) hazırlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir CBS projesini tasarlar ve uygular.
  2. Coğrafi verileri CBS içinde uygun veri yapılarını kullanarak organize eder.
  3. CBS yazılımını kullanarak mekansal veriler için veritabanı hazırlar.
  4. CBS yazılımında mekansal veriler için sorgulamalar gerçekleştirebilir.
  5. CBS yazılımında mekansal veriler için analizler gerçekleştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yomralıoğlu, T. 2009, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulama GeliştirmeTecim, V., 2008. Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Renk Form Ofset, Ankara.Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems. 2nd Edition, Oxford University Press, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Veritabanı oluşturma ve veritabanı işlemleri (birleştirme, ayırma, kopyalama vb) konumsal verilere dayalı sorgulama ve analizler (alan analizleri, network analizleri, yoğunluk analizleri vb) 3-boyutlu analiz, İstatistiksel analiz.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.- CBS projesinin planlanması- Bir CBS projesinin adımları
2.- Veri formatları- Veritabanı oluşturma ve editleme
3.- Raster verinin jeoreferanslandırılması- Vektör verinin sayısallaştırılması ve editlenmesi- Mekansal ve öznitelik verilerinin bağlanması
4.- Vektör verilerde topolojik hataların düzeltilmesi
5.- Katmanlarda renk ve semboloji uygulamaları- Etiketlerin oluşturulması
6.- Mekansal sorgulama
7.- Tabloların birleştirilmesi- Tabloların ilişkilendirilmesi
8.Vektör tabanlı mekansal analizler
9.Raster tabanlı mekansal analizler
10.ARA SINAV
11.Katmanlar üzerinde matematiksel işlemler
12.3-boyutlu analiz
13.- İstatistiksel analiz- Çok ölçütlü karar analizi
14.Harita çıktıları oluşturma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam148