Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT408 Kırsal Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927006 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kırsal alanlardaki genel sorunların ortaya konulması, mülkiyet ve toprak dağılımının tespiti ve değerlendirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. Kırsal alanlarda arazi yönetiminin önemini kavrayacaklar.
  2. Türkiye'de kırsal alanlardaki mülkiyet ve arazi kullanımına ilişkin sorunların kavranması ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olacaklar
  3. Tarım ve Kırsal Kalınma politikalarının ve önemini anlayacaklar.
  4. Arazi toplulaştırma projesi aşamalarını anlayacaklar ve önemini kavrayacaklar.
  5. Arazi Toplulaştırma Projesini gerçekleştirebilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
An Overview of Land Consolidation in Europe Arvo Vitikainen, D.Sc. (Tech.), Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research VOL 1, 2004Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Tebliğler 22-27 eylül 1992.Arazi Toplulaştırması Prof. Dr. N. YILDIZ Yıldız Ün. Yayın No:167,1983IstanbulAlmanya’da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, TMMOB HKMO 1995 Ankara.Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY, Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı Kitabı, 1998, Konya.Doç. Dr. Zerrin DEMİREL, Arazi Toplulaştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fot. Anabilim Dalı, Üniversite Yayın No: YTÜIN.DN.970322, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, 1997, İstanbul.2005 tarih, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tarım ve tarımsal üretim kavramları, Tarımsal üretimi etkileyen faktörler, Türkiye’nin toprak ve su kaynakları varlığı, Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri, Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkileri, Türkiye’de arazi parçalanması, Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler, Gelişmiş ülkelerde Arazi Toplulaştırması, Arazi Toplulaştırmasının yasal dayanakları, Arazi toplulaştırmasının safhaları, Toprak, Verimlilik, Konum Endekslerinin belirlenmesi, Parsel Endekslerinin hesaplanması, Derecelendirme Haritalarının oluşturulması, Blok tasarımı, Yol ve su ağının planlanması, Ortak Tesislere Katılım Payı Oranının hesaplanması, parselasyon ve dağıtım işlemleri, Örnek Proje Hazırlanması: Bir toplulaştırma projesinin yapılışı, Genel değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kırsal alanlar ve kırsal kalkınma. Türkiye’de tarım politikası ve tarihsel gelişimi.
2.Türkiye’nin tarım sektörü yapısal analizi ve AB ortak tarım politikası.
3.Tarım ve tarımsal üretim kavramları, tarımsal üretimi etkileyen faktörler.
4.Organik tarımın gelişimi ve önemi. Tarım teknolojileri.Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri.
5.Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkisiTarım arazilerinin parçalanma nedenleri,
6.Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler. Türkiye’de toplulaştırma çalışmaları
7.Diğer bazı ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları. Arazi toplulaştırmasının safhaları
8.Öğrencinin bağımsız olarak yapacağı Arazi Toplulaştırma projelerinin dağıtımı
9.ARASINAV
10.Toplulaştırmada ölçme işleri ve uygulamalar.
11.Tarım işletmelerine ait “mülkiyet haritalarının” sayısallaştırılması ve kontroller.
12.Yeni tasarlanan işletme bloklarının oluşturulması. Blok alanlarının hesabı ve kontrolü
13.Toprak-verim-konum endeks sınırlarının tespiti.
14.Yeni tarım parsellerinin oluşturulması ve dağıtımıArazi toplulaştırma projelerinin teslimi. Ders ve proje değerlendirilmesi, öneriler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav8324
Final Sınavı6318
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Proje Hazırlama6636
Toplam148