Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT110 Algoritmalar ve Programlama-I 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, C# nesneye dayalı programlama dilini öğretmek ve bu dili mesleğiyle ilgili problemleri çözme ve teknoloji geliştirme için kullanılmalarına öncülük etmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sedat Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. C# nesneye dayalı programlama dilini öğrenir.
  2. Etkin bir şekilde kendi sınıflarını tasarlar ve kodlar
  3. Temel algoritmaları ve veri yapılarını öğrenir.
  4. Statik ve dinamik kütüphaneleri kullanmayı öğrenir
  5. Öğrendiği algoritmaları ve yeni konuları, kendi yazacağı bilgisayar programlarıyla gerçekleştirir.
  6. Geliştireceği bilgisayar programı için API fonksiyonları ve açık kaynak kodlu kütüphanelerin birçoğunu zorunlu olarak araştırır ve öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrencinin Algoritma ve veri yapıları hakkında bilgi edinmesi önerilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
C# programlama diliyle ilgili her türlü kitap ve materyal. MS Visual Studio 2015 Express Edition
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
C dilinin tarihi gelişimi, temel felsefesi ve standartlar. Dot Net Framework.Derleyici ve yorumlayıcılar. Statik ve dinamik kütüphaneler. Statik ve dinamik link. Veri tipleri, veri yapıları. C# da veri tipleri ve veri yapılarının tanımlanması. Program kontrol ifadeleri. C# derleyicisi. Derleyicinin özellikleri. Kullanılması. Nesne kavramı. Private ve public kavramı. Üye değişkenler ve üye fonksiyonlar. C# ’da fonksiyonların yapısı, tanımı ve çalışması. C# formları ve kontrolleri Bu nesnelerin özellikleri. Tek ve iki boyutlu diziler. Matris algoritmaları. Sınıf tanımlama konusuna giriş. Constructor ve destructor tanımları. Üye değişkenlerin ve üye fonksiyonların tanımlanması. Setter ve getter üye fonksiyonlarının tanımlanması. Kullanıcı tanımlı sınıfların kaydedilmesi ve kullanılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.C dilinin tarihi gelişimi, temel felsefesi ve standartlar. Dot Net Framework.
2.Derleyici ve yorumlayıcılar. Statik ve dinamik kütüphaneler. Statik ve dinamik link.
3.Veri tipleri, veri yapıları. C# da veri tipleri ve veri yapılarının tanımlanması.
4.Program kontrol ifadeleri.
5.C# derleyicisi. Derleyicinin özellikleri. Kullanılması.
6.Nesne kavramı. Private ve public kavramı. Üye değişkenler ve üye fonksiyonlar.
7.C# ’da fonksiyonların yapısı, tanımı ve çalışması.
8.C# formları ve kontrolleri Bu nesnelerin özellikleri.
9.Tek ve iki boyutlu diziler.
10.Matris algoritmaları.
11.Sınıf tanımlama konusuna giriş. Constructor ve destructor tanımları.
12.Üye değişkenlerin ve üye fonksiyonların tanımlanması.
13.Property değişkenlerin tanımlanması.
14.Kullanıcı tanımlı sınıfların kaydedilmesi ve kullanılması.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım12336
Uygulama/Pratik8216
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Okuma10110
Toplam102