Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT222 Bilgisayar Destekli Haritacılık 927006 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgisayar Destekli Haritacılık teknolojilerinin anlaşılmasını sağlamak,bilgisayar destekli harita üretiminin yazılım ve donanım tüm paydaşları hakkında bilgi birikimine ve uygulama kabiliyetine sahip olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Analog ortamdaki verileri sayısal ortama aktarır
  2. BDH temel kavram ve teknolojilerini kavrar
  3. Veri yapıları, vektör ve raster veri temsileri gibi temel konuları teorik ve uygulamalı olarak kavrar
  4. BDH alanındaki yazılımları kullanır
  5. BDH alanındaki güncel gelişmeleri izler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, Erdoğan S. (Editör), ISBN: 978 605 65031 0 8 Yomralıoğlu, T. 2009, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulama Geliştirme.Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA.Clarke, K. C., 1995. Analytical and Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilgisayar Destekli Haritacılık (BDH) Kavramı, Bilgisayar Destekli Haritacılığın Avantajları, BDH donanımları, Analog haritaların sayısallaştırma yöntemleri, Elle Sayısallaştırma, Yarı Otomatik Sayısallaştırma, Tam Otomatik Sayısallaştırma, Özniteliklendirme ve ilişkilendirme, BDH da Kartografik Üretim, yaygın ulusal BDH yazılımları, Raster ve vektör veri modelleri, BDH Yazılımlarında uygulama gerçekleştirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Harita ve harita üretim teknikleri temel kavramlar.
2.Bilgisayar Destekli Haritacılık tanımı ve temel prensipleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İlgili Temel Kavramlar
3.Bilgisayar Sistemleri, İletişim Teknolojileri ve Bilgisayar Ağları
4.BDH paydaşları: yazılım (yaygın CAD yazılımları), donanım (yaygın kullanıma sahip donanımlar)
5.Sayısallaştırma Kavramı ve Elle Sayısallaştırma
6.Yarı Otomatik ve Tam Otomatik Sayısallaştırma, Laboratuar Uygulaması
7.Raster / Vektör Veri Yapıları, Raster-Vektör Karşılaştırması, Raster-Vektör Dönüşümleri
8.Raster verinin vektörizasyonu, coğrafi referanslandırma
9.ARASINAV
10.Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Nokta üretimi koordinat sistemi tanımlama, dönüşüm))
11.Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Alan oluşturma )
12.Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Kartografik çıktı tasarımı ve sembollendirme)
13.Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Parselasyon uygulaması)
14.Laboratuar Uygulaması – Ulusal yaygın BDH yazılımlarında uygulama geliştirme (Eş yükseklik eğrisi oluşturma)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14570
Laboratuvar10220
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam128