Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT336 Veri Tabanı Tasarımı 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Veritabanı tasarımının temel kavramları ve prensiplerinin, veritabanı tasarımının gerçekleştirim adımlarının öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Veritabanı kavramlarını ve uygulamalarını anlar.
  2. Veri modellerini anlar.
  3. Kavramsal model oluşturabilir.
  4. Mantıksal model oluşturabilir.
  5. SQL ile tablo yaratma, kısıtlamalar, ilişkilendirmeler ve sorgular gerçekleştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ercil Çağıltay, N. ve Tokdemir G., 2010, Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe,Ada Matbaacılık, Ankara.
Elmasri R., Navathe, S. B, 2000, Fundamentals of Database Systems, Second Edition, Benjamin Cummings, Redwood City, California.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Veritabanı tasarımı; İlişkisel veritabanı modeli; Kavramsal modelleme; Mantıksal modelleme; Fiziksel modelleme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Verinin, veritabanının ve veritabanı yönetiminin önemi
2.Veritabanı Yönetimi (VTY)
3.Veritabanı modelleri: Hiyerarşik, Ağ, İlişkisel, Nesneye-yönelim model
4.Veritabanı tasarımının aşamaları: Gereksinimlerin belirlenmesi; Kavramsal Model; Mantıksal Model ve Fiziksel Model
5.Gereksinim Analizi- Veri gereksimi- İşlevsel Gereksinimler
6.Varlık-İlişki diyagramlarıyla kavramsal modelleme:- Varlık, öznitelik, birincil anahtar, ilişkiler vb. tanımlanması
7.Varlık-İlişki diyagramlarıyla kavramsal modelleme:- Varlık-İlişki diyagramı oluşturma
8.Mantıksal modelleme:- Varlık-İlişki diyagramlarının ilişkisel veritabanı modeline dönüştürülmesi
9.Mantıksal modelleme:- Varlık-İlişki diyagramlarının ilişkisel veritabanı modeline dönüştürülmesi
10.ARASINAV
11.Mantıksal modelleme:- Normalizasyon (1NF , 2NF, 3NF)
12.Microsoft Access ile İlişkisel veritabanlarının tasarımı, yaratılması ve yönetimi
13.SQL ile tablo yaratma, kısıtlamalar, ilişkilendirmeler ve sorgular
14.SQL ile tablo yaratma, kısıtlamalar, ilişkilendirmeler ve sorgular
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam125