Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT502 Mesleki Uygulama Programı (MUP) 927006 4 8 30
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Faik Ahmet SESLİ (MUP Bölüm Koordinatörü)
Öğrenme Çıktıları
  1. Mesleki bir uygulamayı ve bu uygulamanın yapım aşamalarını analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanarak uygular,
  2. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
  3. Mesleki bir projeyi yönetebilir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
  4. Mesleki bir konuda proje hazırlayarak yazılı metne dönüştürebilir, topluluk karşısında sözlü sunum yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Harita Mühendisliği alanında faaliyet gösteren firmaların yerinde tanınması, firmaların ve yapılan işlerin yerinde incelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin uygulamada tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir firmadaki meslektaşlarının mesleki problemlere yönelik çözüm yaklaşımları konusunda deneyim kazanır.
2.Bir firmanın Mali Sistem, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3.Bir firmanın Yönetim ve Proje yönetimi konularındaki çalışması hakkında bilgilenir.
4.Bir firmanın İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin çalışmasını fiili olarak gözler ve deneyim kazanır.
5.Bir firmanın mesleki uygulamalardaki görev paylaşımı ve uygulama işlem adımlarını inceleme imkanı bulur.
6.Bir firmanın mesleki konularla ilgili Kalite Yönetim sistemi ve İş Güvenliği konularındaki yaklaşımlarını öğrenir.
7.Bir firmanın yapılan işlerle ilgili proje yapım aşamalarını tecrübe eder
8.Yapılan uygulamalarda mesleki alet, donanım ve yazılımları kullanır
9.Bir firmanın yapılan işle ilgili organizasyon yapısını görür
10.Bir firmanın Tesis Yerleşimi hakkında bilgilenir ve deneyim kazanır.
11.Bir firmanın Planlama ve Kontrol faaliyetleri konusunda uygulama tecrübesi kazanır.
12.Bir firmanın yaptığı uygulamaları arazide kendisi bizzat tecrübe eder
13.Bir firmanın yaptığı uygulamaları arazide kendisi bizzat tecrübe eder
14.Bir firmanın yaptığı uygulamaları arazide kendisi bizzat tecrübe eder
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik148112
Rehberli Problem Çözümü12672
Takım/Grup Çalışması12896
Gözlem148112
Alan Gezisi10880
Alan Çalışması8864
Proje Hazırlama8864
Proje Sunma133
Proje Tasarımı /Yönetimi8864
Bireysel Çalışma10880
Toplam747