Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT323 Mühendislik Mekaniği 927006 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mekaniğin temel kavramları ve vektörler hakkında temel bilgileri ve uygulamalarını öğretmek.Statik problemlerinin çözüm metotlarının belirlemesi, ağırlık merkezleri ve atalet momentlerinin hesabıyla ilgili bilgileri öğretmek. Sürtünme ve virtual iş yönteminin öğrenilmesi. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisinin öğrenilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zihni Zerin
Öğrenme Çıktıları
  1. Ağırlık merkezlerini, atalet momentlerini hesaplayabilir.
  2. Mekaniğin prensiplerini kuvvet ve moment kavramlarını bilir.
  3. Mukavemetin temel tanımlarını bilir ve kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi hesaplayabilir.
  4. Kesme kuvveti ve kayma gerilmeleri kavramlarına aşina olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.OMURTAG H.M. Mühendisler için Mekanik-Statik, Birsen Yayınevi, 20092.Omurtag H. M.,Mukavemet, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 20073.Omurtag H. M.,Mukavemet Çözümlü Problemler, Cilt 1,20084.Mechanics of Materials, F. P. Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mekaniğin temel kavramları ve vektörler hakkında temel bilgileri ve uygulamalarını öğretmek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri.
2.Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi.
3.Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti.
4.Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi.
5.Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler.
6.İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu.
7.Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme
8.Öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri,
9.Örnek problem çözümleri.
10.Arasınav
11.Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri,
12.Çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri
13.Kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler
14.Millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13452
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
Toplam100