Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT103 Jeodezik Hesap 927006 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Harita Mühendisliğinde okutulan derslerde verilen düzlem ve küresel trigonometrik problemlerin çözümüne yardımcı olmak. Geometri bilgilerini arttırmak. Coğrafi Koordinatlar hakkında bilgi edindirmek ve Navigasyon temellerini oluşturmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nükhet KONUK
Öğrenme Çıktıları
  1. Ölçü birimlerini ve hesaplama yöntemlerini öğretir
  2. Temel geometrik bilgilerin öğrenilmesini sağlar
  3. küresel üçgen tanımını ve geometrik bilgilerinin öğrenilmesini sağlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BEKTAŞ S., 1999, Modern Jeodezik Hesap
BEKTAŞ S., 2009, Pratik Jeodezi, Samsun
İNAL C., ERDİ A., YILDIZ F., 2002, Topografya, Konya
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Hesaplamalara İlişkin Genel Bilgiler, Ölçü Birimleri, Sayıların Yuvarlatılması, Hesaplamalarda Hata Kaynakları, Küçük Açılar ve Serler ile Hesaplamalar, Geometrik Temel Bilgiler, Düzlem Trigonometri, Düzlem Üçgenlerin Çözümü, Çemberle ilgili Temel Bilgiler, Köşegenli Dörtgen Çözümleri, Küresel Üçgen, Küresel Üçgenlerin Çözümleri, Neper Kuralı, Coğrafi Koordinatlar, Navigasyon.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hesaplamalara İlişkin Genel Bilgiler.
2.Ölçü Birimleri.
3.Sayıların Yuvarlatılması, Hesaplamalarda Hata Kaynakları.
4.Küçük Açılar ve Seriler ile Hesaplamalar.
5.Geometrik Temel Bilgiler.
6.Düzlem Trigonometri.
7.Düzlem Üçgenlerde Teoremler, Düzlem Üçgenlerin Çözümü.
8.Ara Sınav
9.Çemberle ilgili Temel Bilgiler, Çember Problemleri, Köşegenli Dörtgen Çözümleri.
10.Küresel Üçgenlerin Tanımı.
11.Küresel Üçgenin Özellikleri ve Elemanları Arasındaki Bağıntılar.
12.Küresel Üçgenlerin Çözümleri.
13.Küresel Üçgenlerin Çözümleri.
14.Coğrafi Koordinatlar.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14798
Problem Çözümü6530
Toplam131