Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT106 Olasılık ve İstatistik 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Harita Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermek,2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Pelin KASAP
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistik biliminin temel kavramlarını tanımlamak.
  2. Bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamak
  3. Karar problemlerinde gerekli bilgileri elde etmede temel veri yapılarını tanımlamak ve farklarını ortaya koymak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Olasılığa Giriş, Vedat Sağlam, Murat Sağır, Erdinç YücesoyOlasılık ve İstatistik, Fikri Akdenizİstatistik, Shaum's OutlinesMühendisler ve Fenciler için Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Olasılığa giriş, temel kavramlar
2.Olasılık aksiyomları, bir olayın olasılığı, koşullu olasılık, olayların bağımsızlığı
3.Toplam olasılık formülü, Bayes formülü
4.Rastgele değişken, Dağılım fonksiyonu ve dağılım fonksiyonunun özellikleri
5.Kesikli olasılık fonksiyonları, Sürekli olasılık fonksiyonları, Beklenen değer, varyans, korelasyon kavramları ve hesaplanması
6.Kesikli dağılımlar: Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım
7.Sürekli dağılımlar: Normal dağılım ve özellikleri, Üstel dağılım ve özellikleri, Gamma ve Beta dağılımları
8.Chebshev eşitsizliği, Merkezi Limit Teoremi
9.Ara Sınav
10.Temel İstatistik Kavramları: İstatistik, Kitle, Parametre, Örneklem, Değişken, Veri.Tanımlayıcı İstatistikler, Merkezi eğilim ölçüleri (Ortalama, standart sapma, varyans, medyan, mod, değişim aralığı, çarpıklık ölçüleri, basıklık ölçüleri)
11.Örnekleme ve uygulamaları
12.Örnekleme dağılımları
13. Tahmin teorisi
14.Tahmin edicilerde aranan özellikler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam100