Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT202 Sayısal Çözümleme 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çeşitli jeodezik problemlerin sayısal çözümleri ve sayısal hesaplama yöntemleriyle ilgili bilgi vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sayılar ve sayı sistemlerini kavrayacak,
  2. matrisler, temel kavramlar, ters matris hesabı yapacak
  3. doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin çözebilecek
  4. enterpolasyon, sonlu farklar yöntemi ile enterpolasyon, sayısal türev ve integral hesabı yapailecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bektaş, S., Sayısal Çözümleme, Samsun, 1998.
Sayısal Çözümleme, Z. Aktaş / H. Öncül, S. Ural, ODTÜ Yayınları, 413s.
Sayısal Çözümleme, A. Akpınar,KTÜ-MMF yayını, 156s.
Elementary Numerical Analysis, S. D. Conte, McGraw-Hill Book Company, 278 P.
Numerical Methods, R. W. Hornbeck, Quantum Publishers, Inc, 310 P.
Introduction of Computational Methods, K. A. Redish, The English Universities Press Ltd., 212 P.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sayılar ve sayı sistemleri, matrisler, temel kavramlar, ters matris hesabı, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, doğrusal olmayan denklem sistemlerinin direk ve iteratif çözümü, enterpolasyon, sonlu farklar yöntemi ile enterpolasyon, sayısal türev ve integral hesabı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sayılar ve Sayı Sistemleri, Sayısal çözümlemede hata kaynakları
2.Matrisler, Matris çeşitleri, Özdeğerler ve Özvektörler hesabı
3.Matrislerde determinant hesaplama yöntemleri
4.Matrislerde Determinant hesaplama yöntemleri
5.Matrislerde ters alma yöntemleri
6.Matrislerde ters alma yöntemleri
7.Doğrusal Denklem sistemlerinin çözümü
8.Katsayıları simetrik olan doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
9.Doğrusal denklem sistemlerinin iteratif çözümü
10.Arasınav
11.Doğrusal olmayan denklemler ve denklem takımlarının çözümü
12.Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin iteratif çözümü
13.Prediksiyon kestirim (Enterpolasyon-ekstrapolasyon)
14.Sonlu Farklar Yöntemi ve Enterpolasyon, Sayısal Türev ve integral
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10880
Toplam112