Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT203 Kartografya 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kartografya ve harita projeksiyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Kartografya ile ilgili temel kavramları anlayabilecek.
  2. Kartografya ile ilgili temel problemleri çözebilecek.
  3. Kartografya alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi edinecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçak, E., 1984. Harita Projeksiyonları, KTÜ Yayınları, Genel Yayın No: 81 , Trabzon.
Uçar, D., İbbüker, C. ve Bildirici, Ö., 2004. Matematiksel Kartoğrafya, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul.
Maling, D. H., 1992. Coordinate Systems and Map Projections, 2nd edition, Pergamon Press, Oxford.
Clarke, K. C., 1995. Analytical and Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey.
BEKTAŞ S., 2009, Pratik Jeodezi,OMÜ yayını, Samsun
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yerin Biçimi ve Büyüklüğü. Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında deformasyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları. Projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri. Konik Projeksiyonlar. Kartoğrafya; temel kavramlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yeryüzünün Biçimi ve koordinat sistemi, projeksiyonların sınıflandırılması.
2.Yer küresini tanımlayan koordinat sistemleri.
3.Projeksiyon eşitlikleri deformasyonlar.
4.Ortodrom ve Loksodrom eğrisi.
5.Küre üzerinde alan hesabı, pafta bölümlemesi.
6.Düzlem projeksiyon.
7.Düzlem projeksiyon.
8.Silindirik projeksiyon.
9.Silindirik projeksiyon.
10.ARA SINAV
11.Konik projeksiyon.
12.Konik projeksiyon.
13.Gauss-Kruger projeksiyonu.
14.UTM projeksiyonu.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
Toplam125