Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT204 Kadastro Bilgisi 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Harita mühendisliğinde kadastronun önemini, kadastronun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatmak, 3402 sayılı Kadastro kanununu kavratmak ve dünyadaki modern kadastro sistemleri hakkında bilgi vermek. Arazi yönetimi kavramını ve uygulamalarını kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kadastro kavramını ve içeriğini bilir
  2. Altyapı ve orman kadastrosu hakkında genel bilgi sahibi olur
  3. Türkiye'de kadastro çalışmalarında kullanılan ölçme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
  4. Türkiye'de kadastronun nasıl yapıldığını bilir
  5. Kadastro çalışmaları esnasında yapılan teknik ve hukuksal işlemleri bilir
  6. Farklı kurumlar için ihtiyaç duyulan projelerde kadastral işlemleri bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
3402 Sayılı Kadastro Kanunu.
Koçak, H., 2015, Orman Kadastrosu, HKMO Ankara
Koçak, H., 2016, Kadastronun Tesisi ve Yaşatılması, HKMO Ankara
Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p.
Karagöz, M., 2000, Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, HKMO, Ankara, 360p.
Erkan, H., 1991, Kadastro Tekniği, TMMOB, HKMO, Ankara, 293 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kadastro ve Mülkiyetin tarihsel gelişimi, Toprak mülkiyeti, tesis kadastrosunun yapılış esasları, 3402 sayılı Kadastro kanunu, ihale yolu ile kadastro, kadastro çalışmalarında özel sektörün rolü. Yenileme çalışmaları, kadastroda değişiklik ve yaşatma hizmetleri. Çok amaçlı kadastro. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kadastro Bilgisine Giriş ve Kadastro Kavramının tanımı.
2.Toprak Mülkiyetinin Tarihsel Süreci
3.Kuruluşundan günümüze Türkiye’de Kadastro uygulamaları
4.3402 sayılı yasa ve kapsamı
5.Kadastro faaliyeti için ön hazırlık çalışmaları
6.Kadastroda teknik işlemler
7.Kadastroda hukuksal işlemler
8.Kadastro çalışmalarının tamamlanması, ilan ve tescil süreçleri
9.Arasınav
10.Yenileme çalışmaları
11.Kadastroda Değişik ve yaşatma hizmetleri
12.Kadastroda Değişik ve yaşatma hizmetleri
13.Orman Kadastrosu çalışmaları ve 3402 sayılı yasa kapsamında Orman Kadastrosu
14.Teknik altyapı kadastrosu ve Çok amaçlı kadastro çalışmaları, TKGM nin yapısı, Bilgi Sistemleri TAKBİS ve e-devlet uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam88