Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT205 Taşınmaz Hukuku 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Taşınmaz mallar, kadastro, imar ve bunlarla ilgili temel hukukİ kavram ve kuralları benimsemek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. arazi yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinecek
  2. hukuk kavramı ve uygulamaları hakkında bilgi edinecek
  3. ayni ve şahsi hak tanımları ile bu hakların niteliklerini bilebilecek
  4. zilyetlik ve tapu sicili arasındaki farkları görebilecek
  5. miras hukukunu ve mirasçılık hakkında bilgi sahibi olacak ve miras paylaşımı yapabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dörtgöz, G., 1995: Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayınları No 1, Ankara.Esener, T., 1971: Eşya Hukuku Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Rehin Sevinç Matbaası, Ankara.Karagöz, M., 2000: Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, TMMOB HKMO Ders Kitapları Dizisi-3, Ankara.Gözübüyük, Ş., 1991: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Sevinç Matbaası, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Hukuk Kavramı, Hukukun Kaynakları, Hukukun Bölümleri, Medeni Hukukun Bölümleri, Medeni Kanunu dayanak alan Eşya hukuku, Miras hukuku ve Kişi Hukuku, arazi idaresi ve arazi yönetimi kavramları, arazi yönetiminin amaçları ve arazi yönetimi ile ilgili mevzuat, mülk ve mülkiyet kavramı, zilyetlik, tescili gereken taşınmazlar, Kamu Malları, Tescil Dışı Alanlar, Ecrimisil Kavramı, Kıyı ve Kıyı Kenar Çizgisi Kavramı, Ayni Hak, İrtifak Hakkı ve çeşitleri, Tapu sicili ve tapu sicilinin unsurları, Tapu sicilinde yapılan işlemler, Tescil işlemleri, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı ve Devre Mülk Kavramları ve Uygulamaları, Vakıflar ve İlgili Mevzuat, Orman, maden ve kıyı kanunu ile ilgili genel hükümler, Yabancıların mülk edinimi ile ilgili mevzuat, Miras Hukuku kapsamında Miras ile ilgili kavramlar ve yasal düzenlemeler, Miras Dağıtımı ile ilgili Temel Esaslar ve Çözümlü Örnekler, Yabancıların taşınmaz mal edinimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hukuk Bilgisine Giriş, Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar
2.Hukuk Kuralları, Hukukun Müeyyidesi Ve Kaynakları
3.Arazi idaresi ve yönetimi kavramları, arazi yönetiminin amaçları, arazi yönetimi ile ilgili mevzuat
4.Haklar Ayni Haklar, Eşya Hukuku Ve Zilyetlik
5.Kişiler Hukuku (Şahsın Hukuku), Hakiki Şahsiyetin Ehliyetleri, Hakiki Şahsiyetin Ehliyetleri
6.Fiil Ehliyetine Göre Hakiki Şahısların Hukuki Durumu, Hükmî Şahsiyet
7.Tapu Sicilinin İlkeleri, Unsurları Ve Tapu Siciline Yapılan İşlemler, Tapu Ve Tapu Sicili, Türkiye’de Tapu Kayıtları, Tapu Sicil Teşkilatı
8.Tescil işlemleri, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı ve Devre Mülk Kavramları ve Uygulamaları, Vakıflar ve İlgili Mevzuat
9.ARASINAV
10.Orman, maden ve kıyı kanunu ile ilgili genel hükümler, Yabancıların mülk edinimi ile ilgili mevzuat,
11.Aile Hukuku, Hısımlık
12.Miras HukukuKanunî Mirasçıların Paylarının Hesabı, örnek miras problemi çözümleri
13.Ölüme Bağlı Tasarruflar (İradî Mirasçılık), örnek miras problemi çözümleri
14.Mirasın İntikali, İktisabı ve Reddi, örnek miras problemi çözümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav7214
Final Sınavı4312
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü7321
Okuma14114
Toplam103