Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT305 Jeodezi-I 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünyanın şeklinin ve büyüklüğünün tanımlanması, ana jeodezik ve küresel problemlerin çözümü.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Sebahattın Bektas
Öğrenme Çıktıları
  1. küre hesaplamalarını bilecek
  2. Jeodezik eğri tanımı, önemi ve normal kesit gözlemlerinin jeodezik eğriye indirgenmesi gerektiğini bilecek
  3. yerin şekli olan jeoid yerine dönel elipsoidde hesap yapma sebebini ve elipsoid geometrisinin özelliklerini kavrayacak
  4. elipsoid geometrisi
  5. Elipsoidin temel parametreleri, enleme bağlı parametreler, uzunluk(yay) hesabı ve elipsoidde alan hesabı konularını anlayacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bektaş, S., Matematiksel Jeodezi ders notları
Aksoy, A. ve Güneş, İ. H., Jeodezi I, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1990.
Özbenli, E., Jeodeziye Giriş, Elipsoid Geometrisi, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, istanbul, 1972.
Ulsoy, E., Matematiksel Geodezi, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1977.
Thomas, P. D.,ConformalProjections in GeodesyandCartography, Washington, 1952.
Richardus, P. ve Adler, R. K.,MapProjectionsforGeodesists, CartographersandGeographers, Amsterdam, 1972.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yerin şekli ve dönel elipsoid. Dönel elipsoidin özellikleri. Elipsoid de enlem çeşitleri. Elipsoid de eğrilik ve ana eğrilik yarıçapları. Elipsoid de uzunluk ve alan hesabı. Jeodezik eğrilik ve jeodezi eğri. Elipsoid yerine kürenin kullanılması. Küresel üçgen çözümlerinde Legendre ve Additament metotları. Küresel koordinat sistemleri. Küresel jeodezik dik koordinat sisteminde jeodezik hesaplamalar. Küresel jeodezik dik koordinatlar ve coğrafi koordinatlar arasındaki dönüşümler. Küresel coğrafi koordinatlarla jeodezik hesaplamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.dünyanın büyüklüğü ve şekli
2.potansiyel teorisi ve gravite
3.dünya elipsoidinin boyutlarının belirlenmesi
4.elipsoidal coğrafi koordinatlar ve enlem çeşitleri
5.elipsoid üzerinde bazı büyüklüklerin hesabı
6.yüzeyler ve eğriler
7.normal ve eğik kesit
8.ara sınav
9.jeodezik eğri ve jeodezik eğrilik
10.elipsoid yerine kürenin kullanılması
11.küre geomerisi
12.küresel trigonometri,küre yüzeyinde jeodezik hesaplamalar
13.küresel koordinat sistemleri,coğrafi koordinatlar
14.kartezyen ve soldner koordinatları dönüşümler ve hesaplamalar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14684
Problem Çözümü000
Ev Ödevi3412
Toplam126