Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT308 Fotogrametri-II 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Farklı fotogrametrik ürünlerin oluşturulması için gerekli olan ileri optimizasyon tekniklerinin öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sedat Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Fotogrametrik nirengi, havai nirengi kavramlarını öğrenir ve bunların güven ölçütlerini bilir.
  2. Kamera kalibrasyonunu yapar.
  3. Perspektif izdüşümün doğrusal çözümlerini bilir.
  4. Geliştireceği bilgisayar programı için optimizasyon, sayısal çözümleme, lineer cebir ve veri yapıları konularında zorunlu olarak bilgilerini yeniler ve geliştirir.
  5. Stereo görüntülerin geometrisi, homografi ve epipolar geometriyi öğrenir.
  6. Karşılıklı ve mutlak yöneltmenin analitik modellerini ve dengeleme ile çözümünü gerçekleştirir.
  7. Öğrendiği dengeleme modellerinin sayısal çözümlerini, kendi yazacağı bilgisayar programlarıyla gerçekleştirir.
  8. Dış yöneltme elemanlarının dengeleme ile bulunması için kullanılan bütün teknikleri bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kraus K., 2003. Photogrammetry (vol.1 and vol.2) .Dümmler Verlag, Bonn.Altan O ve diğ.2007. Fotogrametri (Türkçe Çeviri: Kraus, K.), İstanbul.Atkinson, K.B, 2001. Close Range Photogrammetry and Machine Vision. Whittles Publishing.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Fotogrametride dengeleme, demet dengelemesi türleri, blok dengeleme, fotogrametrik nirengi, stereo resimlerle üç boyutlu görüntüleme, karşılıklı ve mutlak yöneltme, paralaks kavramları, ek parametrelerle kamera kalibrasyonu, ortofoto ve fotomozaik üretimi, resim koordinatlarının otomatik ölçümü için teknikler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Stereo görüntülerin geometrisi. Epipolar geometri.
2.Homografi, temel ve esas matrisler. Bunların projektif izdüşüm geometrisiyle ilişkisi.Disparite ve paralaks kavramları. Disparite haritalarının oluşturulması yöntemleri.
3.Fotogrametride dengeleme. Demet dengelemesi ve bağımsız modeller dengelemesi kavramları.
4.İç ve dış yöneltme elemanlarının bilinmesi durumunda nesne koordinatlarının dengeleme ile bulunması.
5.İç yöneltme elamanlarının bilinmesi durumunda, dış yöneltme elemanlarının bağımsız resimlerle ve kolinearite bağıntıları kullanılarak dengeleme ile bulunması.
6.İç yöneltme elamanlarının bilinmesi durumunda, stereo görüntülerin dış yöneltme elemanlarının aynı anda demet dengelemesi ile bulunması.
7.Fotogrametrik nirengi kavramı. Hava nirengisi. Duyarlık ve güven ölçütleri.
8.Arasınav
9.Işın demetleriyle blok dengelemesi ile blok alanının stereo değerlendirilmesi.
10.Karşılıklı ve mutlak yöneltme.
11.Bağımsız modellerle blok dengelemesi.
12.İç yöneltme elemanlarının bilinmemesi durumunda iç yöneltme elemanlarının dengeleme ile bulunması. (kamera kalibrasyonu)
13.İç yöneltmenin ek parametreleri. Ek parametrelerle self kalibrasyon.
14.Perspektif izdüşümün doğrusal yaklaşık çözümleri.
15.Fotomozaik ve üretim teknikleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz240
Proje Hazırlama120
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı177
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12525
Ev Ödevi22040
Toplam119