Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT309 Kentsel Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kent planlaması, modern kentleşme ve imar planı uygulaması ilke ve yöntemlerini kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Islah imar uygulamalarını bilecek
  2. İmar kanununun 15, 16 ve 18. md uygulamalarını bilecek
  3. Kentleşme ve imar kavramlarını öğrenecek
  4. 3194 sayılı imar kanununa göre yapılan imar uygulamalarını öğrrenecek
  5. İmar planlarının uygulanması ilke ve yöntemlerini öğrenecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İmar Uygulamaları, Hüseyin KOÇAK, Metin BEYAZ,2015
2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
1985 tarih 3194 sayılı İmar Kanunu
2001 tarih 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
2012 tarih 6306 Sayılı Afet Riski Altında Kalan Alanlar Yasası
1987 tarih 3402 sayılı Kadastro Kanunu
2981–3290–3366 sayılı İmar Affı Kanunu
İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
1965 tarih 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri, Sürdürülebilir arazi yönetimi kavramı, Yerel yönetimler ve görevleri, Plan çeşitleri çevre-bölge-imar planları, İmar planı ve çeşitleri, İmar mevzuatı ve imar kavramları, İmar planlarının hazırlanmasında harita mühendislerinin görevleri, İmar planı uygulama yöntemleri, Kamulaştırma, Arsa-Arazi Düzenlemeleri (AAD), Düzenleme sınırının geçirilmesi, Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) hesabı, parselasyon ve dağıtım işlemleri, örnek bir AAD projesi hazırlanması, Islah imar planı 10-b/c maddesi uygulamaları, Alternatif parselasyon projelerinin değerlendirilmesi, Kentsel Dönüşüm, Binalara kot verilmesi, Kat mülkiyeti uygulamaları, Kıyı mevzuatı, Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi sistemlerinin arazi yönetiminde kullanımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri
2.Arazi yönetimi kavramı
3.Yerel yönetimler ve görevleri
4.Plan çeşitleri çevre-bölge-imar planları,
5.İmar planı uygulama yöntemleri
6.Arsa-Arazi Düzenlemeleri (AAD) ve İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması
7.İmar planı Uygulaması; Düzenleme sınırının geçirilmesi
8.İmar planı Uygulaması; Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) hesabı
9.Arasınav
10.İmar planı Uygulaması; Tahsis miktarlarının hesaplanması, kamu alanlarının belirlenmesi
11.İmar planı Uygulaması; Parselasyon ve dağıtım işlemleri
12.İmar Kanununun 10 b/c. Madde Uygulaması
13.Parçalı yaklaşımla imar planı uygulamaları; İfraz, Tevhid, Yola terk, İhdas vd.
14.Diğer imar uygulama yöntemleri;kentsel dönüşüm.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11515
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Proje Hazırlama13030
Toplam134