Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT401 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramlarının ve prensiplerinin öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya Öztürk
Öğrenme Çıktıları
  1. CBS’nin temel bileşenlerini açıklar.
  2. CBS, CAD ve VTYS arasındaki farkları açıklar.
  3. Veri yapılarını ve verileri CBS’de etkin bir biçimde nasıl organize edeceğini kavrar.
  4. Mekansal sorgulama ve analizleri kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yomralıoğlu, T., 2005. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, IBER Ofset, Trabzon.
Tecim, V., 2008. Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Renk Form Ofset, Ankara.
Masry, S. E., Lee, Y. C., 1988. An Introduction to Digital Mapping, Lecture Notes, Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA.
Michael N. DeMers, 2005. Fundamentals of Geographic Information Systems, 3rd Edition, Wiley & Sons, New York, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
CBS'nin teorisi; Veri yapıları; Veri standartları; Mekansal veriler, öznitelik verileri; Topoloji; Mekansal sorgulamalar ve analizler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Temel kavramlar ve tanımlar
2.- CBS, CAD ve VTYS arasındaki farklar- VTYS’nin ve CBS’nin işlevleri
3.- Mekansal Verinin Özellikleri - Mekansal Veri Elemanları
4.- Raster ve vektör veri modelinin karşılaştırılması- Raster-vektör ve vektör-raster dönüşümü
5.Raster Veri Modeli- Raster veri sıkıştırma yöntemleri
6.Vektör Veri Modeli- Spagetti veri modeli, Topolojik veri modeli- Spagetti ve topolojik veri modeli arasındaki farklar
7.- CBS’de topoloji kavramı- Çizge teorisi- Topolojik veri yapıları: DIME, POLYVRT, CARIS
8.Topolojik hatalar
9.- CBS’de veri kaynakları ve verilerin toplanması- Veri kalitesi
10.ARASINAV
11.Sayısal Yükseklik Modelleri
12.Mekansal sorgulama ve mekansal analiz
13.Vektör tabanlı mekansal veri analizi
14.Raster tabanlı mekansal veri analizi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12727
Toplam125