Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT407 Uzaktan Algılama 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Uzaktan algılamanın temel kavramlarının ve sayısal görüntü işleme tekniklerinin öğretilmesi, uzaktan algılama yazılımıyla temel analizlerin gerçekleştirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya Öztürk
Öğrenme Çıktıları
  1. Uydu görüntülerinderinde geometrik ve radometrik düzeltmeyi öğrenir ve açıklar.
  2. Uzaktan algılama uygulamalarında kullanılan uydu görüntülerini bilir.
  3. Uzaktan algılamanın temel prenspileri, kavramları ve terminolojisini öğrenir ve açıklar.
  4. Sayısal görüntü işleme tekniklerini öğrenir ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Campbell, J. B., 1996. Introduction to Remote Sensing, Second edition, The Guilford Press.
Lillesand, T.M , Kiefer, R.W., 1997. Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley Sons, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Uzaktan algılamanın temel prensipleri; Sayısal görüntü işleme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.- Uzaktan Algılama: Tarihçe, gelişim, tanımlar ve kavramlar, temel prensipler- Uzaktan algılama uygulamaları
2.- Enerji kaynakları, elektromanyetik spektrum- Elektromanyetik enerjinin atmosfer ve yeryüzeyiyle etkileşimi
3.Uydular ve karakteristikleri
4.Algılayıcı türleri
5.Çözünürlük kavramı: Mekansal, spektral, radyometrik ve zamansal çözünürlük
6.- Termal, mikrodalga ve hiperspektral algılamanın temel prensipleri- LiDAR
7.- Görüntü yorumlamanın temel prensipleri ve adımları- Görsel yorumlama teknikleri
8.- Sayısal görüntü işleme - Görüntü işleme: Yazılım ve donanım
9.- Radyometrik düzeltme- Geometrik düzeltme
10.ARASINAV
11.Görüntü iyileştirme
12.- Temel bileşenler analizi- Bitki indeksi algoritmaları
13.Görüntü sınıflandırma- Kontrolsüz sınıflandırma- Kontrollü sınıflandırma
14.Sınıflandırma doğruluğunun değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi155
Toplam100