Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END106 Genel Ekonomi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, iktisat biliminin mikro ve makro bazlı temel kavramlarını (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, milli gelir, para, enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, dış açık) öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneklerini geliştirmek ve konumlarına göre pozisyon almalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencinin medyadaki ekonomi haberlerini takip edebilmesini sağlayacak, temel ekonomi kavramları hakkında bilgi sahibi olması
  2. Kıtlık kısıtnın varlığı ile uyumlu ekonomik kararlar verebilme sürecinin anlaşılması için farklı ekonomik aktörler arasındaki etkileşimi tanımlama, Firmaların üretim yaptıkları iş dünyasını tanıyabilmek için farklı piyasa yapılarını ayırt etme
  3. Arz ve talep dinamiklerinin market dengesi üzerindeki etkilerini kavramada temel bir anlayış sahibi olmak
  4. Ekonomik akıl yürütmeyi geliştirmek için kütüphane ve medya kaynaklarını kullanma becerisini edinmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ertek T., (2009), Temel Ekonomi, Beta yayınları, İstanbul.
• Parasız İ., (2014), İktisada Giriş, Ezgi Kitapevi.
• Demirci, R., Arıkan, R., (1992), Genel Ekonomi, Gazi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İktisat biliminini genel teorisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İktisadi faaliyet, iktisat bilminin konusu, yöntemi, sistematik
2.Kıtlık, Tercih ve FaydaÜretim faktörleri, verim yasaları ve girişim türleri
3.Arz ve Talep
4.Değer ve Fayda, Fayda Yasaları
5.Esneklik
6.Optimal Tüketici Davranışı
7.Arz ve Talep Uygulamaları
8.Talep Fonksiyonları ve Talep Esneklikleri
9.Üretim ve Maliyetler, Arz: Maliyet ve Hasılat Fonksiyonları
10.Üretim ve Maliyetler, Girişim dengesi ve Arz eğrisinin elde edilmesi
11.Çıktı ve Maliyet, Denge fiyatı
12.Tam Rekabet Piyasaları, Fiyat Politikası
13.Monopol
14.Piyasa Türleri
15.Arasınav
16.Piyasa Türleri
17.Temel Makroekonomik tanımlar
18.Milli Gelir ve ekonomik büyüme
19.Ekonomik Büyüme
20.Para, fiyat düzeyi ve enflasyon
21.Döviz kurları ve ödemeler dengesi
22.Kısa dönemde ekonomi: Toplam arz ve toplam talep
23.Kısa dönemde ekonomi: Toplam arz ve toplam talep
24.Dış Ticaret : İthalat ve İhracat
25.Dış Ticaret : İthalat ve İhracat
26.Harcama çarpanları: Keynesyen Model
27.Makroekonomik politikalar: Maliye politikası
28.Makroekonomik politikalar: Maliye politikası
29.Türkiye'de konjonktürel dalgalanmalar
30.Türkiye'de konjonktürel dalgalanmalar
31.Türkiye'de konjonktürel dalgalanmalar
32.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma199
Toplam125