Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END205 Malzeme 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Metalik malzemelerin fiziksel,kimyasal, mikroyapısal ve mekanik özelliklerini,teorik ifadeler ve mekanik deneyler vasıtası ile öğreterek, öngörülecek imalat metoduna uygun malzemeyi seçme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz
Öğrenme Çıktıları
  1. Malzemeleri öğrenme ve çalışma şartlarına göre hangi malzemelerin kullanacağı konusunda Mühendislik formasyonu kazandırır.
  2. Malzeme bilimi ile ilgili bilgileri üretim sistemlerinde kullanırlar
  3. Malzeme yapısı ile ilgili temel kavramları üretim sistemlerinde kullanırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Onaran K., Malzeme Bilimi ve Problemleri ve Çözümleri,Bilim Teknik Yayınevi,2001
2)Uzun H, Fındık F.,Salman S., Malzeme Biliminin Temelleri, Değişim Yayınevi,2003
3)Savaşkan T,Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Derya Kitapevi,2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması. Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlemek için yapılan çekme deneyi, sertlik ölçme deneyi, sünme deneyi, charp deneyi, yorulma deneyi. Kalite kontrolünde yapılan tahribatsız malzeme muayenelerinin önemi. Malzemelerdeki hataların tahribatsız olarak belirlenmesi. Tahribatsız malzeme muayenesinde kullanılan yöntemler; ultrasonik, radyografik, penetran sıvı ve mıknatıs tozu yöntemleri. Sanayinin spesifik problemlerinin çözümünde tahribatsız malzeme muayenelerinin kullanımı. Atomik yapı ve bağlar. Kristal yapısı ve geometrisi, Metallerde ergime ve katılaşma. Kristal hataları. Korozyon ve kontrolü. Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı. Malzeme sistemleri: Demir esaslı malzemeler, Demir-dışı malzemeler, Polimerler, Seramikler, Kompozitler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atomlar arası bağlar(Metalik bağ, iyonik bağ, kovalent bağ, van derwalls bağları)
2.Atom dizilimleri, kristal kafes yapıları ( hacim merkezli kübik,yüzey merkezli kübik, tetragonal, hegzagonal, monoklinik, ortorombik)
3.Doğrusal,düzlemsel ve hacimsel atomik dolgu faktörleri hesapları, Örnek problem çözümleri
4.Doğrusal,düzlemsel ve hacimsel atomik dolgu faktörleri hesapları, Örnek problem çözümleri
5.Çizgisel hatalar(dislokasyonlar),kenar, vida ve karma dislokasyonlar,burgers vektörü,istiflenme hataları ve hacimsel hatalar
6.Kayma düzlemleri ve doğrultuları, miller indisleri, kayma düzlemlerine tesir eden kayma gerilmeleri ve normal gerilmeler Elastik ve plastik şekil değişimi, plastik şekil değiştirme mekanizmaları (kayma,ikizlenme,tane sınırı kayması, atomsal yayınma sürünmesi),kayma ve ikizlenme arasındaki farklılıklar,ikiz bandları
7.Saf metal ve alaşımların ergime ve katılaşmaları,kristal(billur) çekirdeklerinin oluşumu: çekirdekleşme ve alt (aşırı) soğuma,dendirit ve tane oluşum süreci
8.Tane şekilleri, ASTM tane numarası hesaplama, küçük açılı tane sınırları, büyük açılı tane sınırları
9.Metalik malzemelerin mekanik deneyleri: Çekme deneyi,kuvvet uzama diyagramı, gerçek çekme gerilmesi-şekil değiştirme eğrisi, mühendislik (teknolojik) gerilme şekil değiştirme diyagramları, gerçek ve mühendislik diyagram arasındaki matematiksel ilişkiler
10.Arasınav
11.Çekme deneyinde akma gerilmesi, elastiklik sınırı, orantı sınırı,elastiklik modülü, maksimum çekme gerilmesi,kopma gerilmesi,rezilyans ve tokluk tanımı ve tespiti, off-set kuralı,emniyet gerilmesi hesabı, çentik darbe testleri(Charpy ve Izod testleri)
12.Kırılganlık, sertlik, süneklik ve rijitlik kavramları, sertlik test metotları (Rockwell, Brinell, Vickers,Shore skloroskope, poldi çekici),mikrosertlik test yöntemleri(Mikrovickers ve Knoop), Nanosertlik ölçüm teknikleri (Berkovic ve vickers uçlarının kullanımları)
13.Yorulma testleri (Tam değişken gerilme altında yorulma dayanımı,S-N eğrileri çizim ve yorumlama, sürünme deneyi,burulma deneyi,örnek problem çözümleri
14.Faz diyagramları, alaşımlar için ötektik bileşim hesabı, demir-karbon denge diyagramı, çelik ve dökme demirlerin sınıflandırılması, malzeme normları (DIN,AISI,EN,TSE)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi6530
Toplam104