Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END308 Benzetim 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, benzetim konusundaki temel bilgiler vermek, Arena ile benzetim yapabilmek, güvenilir sonuçlar elde etmek için benzetim girdi ve çıktı analizlerinin nasıl yapılacağını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ahad FOROUGHİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir sistemin bileşenlerini görebilir ve modelleyebilir
  2. Sistem üzerinde alternatifler üretip test edebilir
  3. Arena benzetim yazılımını etkin bir şekilde kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Banks, J., John, S., Discrete-Event System Simulation, 5th ed., Prentice Hall, 2009.
2. Kelton, W.D., Sadowski, R.P. and Swets, N.B., Simulation with ARENA, 5th ed.,Mc Graw Hill, 2010.
3. Türker, A.K., Üretim ve Hizmet Sistemlerinde Simülasyon ve Arena, Kırıkkale, 2011

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Benzetime Giriş ve Temel Kavramlar, Benzetim model yapısı ve çeşitleri , Rassal Sayı ve Değişken üretimi ve testleri, Veri analizi ve uygunluk testleri, Kuyruk ve Servis sistemlerinde Benzetim, İmalat sistemlerinde Benzetim Modelleme, Benzetim paketleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanımlar, Benzetim, Sistem, Model, Benzetim türleri, Benzetimin avantaj ve dezavantajları, Kullanım alanları
2.Monte Carlo Benzetimi
3.Rassal sayı özellikleri ve üretimi, rassal değişken üretiminde ters dönüşüm tekniği
4.Rassal değişken üretiminde reddetme tekniği,
5.Kuyruk sistemleri, Kesikli olay benzetimi, Zaman ilerletme
6.El İle Benzetim
7.Benzetimde istatistik konular
8.Ara sınav
9.Girdi olasılık dağılımının belirlenmesinde nokta istatistikleri, parametre tahminleri ve uygunluk testleri
10.Çıktı analizi, bitişli benzetim için çıktı analizi, bitişli olmayan benzetim için çıktı analizi
11.Alternatif sistemlerin karşılaştırılması, Varyans azaltma teknikleri
12.ARENA ile benzetim modellemesinin temelleri
13.ARENA ile benzetim modellemesinin temelleri
14.ARENA ile benzetim modellemesinin temelleri
15.Proje Sunumları
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav190
Ev Ödevi110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı070
Quiz030
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım14684
Problem Çözümü4312
Toplam130