Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END212 İş Etüdü 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Metod etüdü ve araçları ile iş ölçümü ve iş ölçümünde kullanılan yöntemlerin öğrenciye öğretilmesi ve tüm iş etüdü tekniklerinin öğrenci tarafından başarıyla kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Barış ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Metod etütü ve zaman etütü bilme ve kullanma bilgisine sahip olunur.
  2. Kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere mevcut yöntemdeki sorunları saptama, tanımlama, natif çözümler geliştirme ve çözme becerisine sahiptir.
  3. Zaman etüdü ölçümleri için deney tasarlama, ölçüm alma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
  4. Bir işletmede grup halinde uygulama projesi hazırlayarak disiplin içi takımlarda etkin çalışma becerisine sahiptir.
  5. Uygulama projesi hazırlama esnasında farklı disiplinlerden kişilerle etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Kahya, E., (2018), İş Etüdü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
2- Kurt, M., Dağdeviren, M., (2011), İş Etüdü, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.
3- Üçüncü, K., (2015), İş Etüdü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
4- Kanawaty, G. (1997), İş Etüdü, MPM Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş etüdü ile ilgili temel kavramlar / Metot etüdü / Zaman etüdü / İş örneklemesi / Grup zamanlama tekniği / Sentetik zamanlama teknikleri / Performans ölçümü ve denetimi / Verimlilik ölçme ve değerlendirme / MTM uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş Etüdü ve Temel Kavramlar
2.Metod Etüdü
3.Metod Etüdü
4.Mikrohareket Etüdü
5.İş Ölçümü
6.Zaman Etüdü
7.Zaman Etüdü
8.İş örneklemesi
9.Ara Sınav
10.Sentetik Hareket Zaman Sistemleri
11.İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi
12.İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi
13.İşletmelerde Performans Ölçüm ve denetimi
14.İşletmelerde Performans Öçüm ve Denetimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma10880
Toplam128