Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END214 Yönetim ve Organizasyon 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin yönetim ilkeleri ile klasik, neoklasik ve modern yönetim teorileri'nin işletme yöneticiliği ve işletme yönetimine etkilerini anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Klasik ve Neoklasik yönetim teorileri konusunda bilgi sahibi olunur.
  2. İşletme Yöneticiliği ve yönetim'in temel ilkelerini öğrenilir.
  3. Yönetim İlkelerini kavrama: planlama, organizasyon, yöneltme, denetim, karar verme, koordinasyon kavramları öğrenilir.
  4. Modern Yönetim Teorileri konusunda bilgi sahibi olunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim ve Yönetsel Beceriler, Yönetim Biliminin tarihsel gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Modern Yönetim Yaklaşımları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim Bilimine Giriş
2.Yönetsel beceriler, yönetici özellikleri
3.Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Öncesi Dönem
4.Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: F. Taylor, H. Gant ve Gilbreths.
5.Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: H. Fayol ve Max Weber
6.Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Neoklasik Yönetim Yaklaşımı: Hawthorne Araştırmaları, Kurt Levin-Önderlik Araştırması
7.Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Neoklasik Yönetim Yaklaşımı: Harwood Araştırmaları, Homans'ın insan Grubu Yaklaşımı, Argyris'in Olgunlaşma Kuramı, R. Likert-Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Kitap İnceleme
8.Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Neoklasik Yönetim Yaklaşımı: K. Lewin-Güç Analizi, Mc Gregor- X-Y Teorisi, Klasik ve Neoklasik Yönetimin karşılaştırılması
9.Ara sınav
10.Sistem Yaklaşımı
11.Durumsallık Yaklaşımı: Burns ve Stalker Araştırması, Chandler'in Araştırma Sonuçları, Woodward Araştırması
12.Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: Benchmarking, Outsourcing, Değişim Mğhendisliği, Toplam Kalite Yönetimi
13.Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme
14.Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, Koordinasyon, Denetim
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma10660
Toplam122