Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END413 Mühendislik Ekonomisi 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını öğrenciye vermektir. Bu derste öğrenciler mühendislerin karşılaştıkları karar verme ve problem çözme aşamalarında kullanabilecekleri ekonomik yöntemleri öğreneceklerdir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Birol Elevli
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel ekonomi kavramları hakkında bilgi sahibi olunması
  2. Üretim ve maliyet analizinin öğrenilmesi
  3. Paranın zaman değerinin bilinmesi
  4. Farklı finansal enstrümanları karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alim Işık, Mühendislik Ekonomisi, Birsen Yayınevi, 2005
Cassimatis, P. A concise Introduction to Engineering Economics, Prentice- Hall
Thuese, G.J. and Fabrycky, W.J. Engineering Economy, Prentice- Hall
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/Yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/Yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/Yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/Yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel ekonomik kavramlar
2.Mühendislik ekonomisine giriş
3.Paranın zaman değeri
4.Paranın zaman değeri
5.Nakit Akış Diyagramları
6.Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...)
7.Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...)
8.Alternatiflerim Mukayesesi
9.Ara Sınav
10.Amortisman hesaplamaları
11.Yenileme analizleri
12.Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
13.Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
14.Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14342
Problem Çözümü6212
Bireysel Çalışma10220
Ev Ödevi414
Toplam88