Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END415 Endüstri Mühendisliği Tasarımı 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin gerçek bir hayat problemini modellemesini, çözüm yolları geliştirmesini, sonuçları kıyaslamasını ve raporlamasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Tüm öğretim üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm geliştirme becerisi
  2. Endüstri mühendisliği araçları etkin bir şekilde kullanma becerisi
  3. Rapor yazma ve sunum yapma becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenciler ekipler halinde endüstri mühendisliği alanına ait bir problemi çözerler, danışman öğretim üyesine çalışma raporunu teslim ederler ve çalışma sonuçlarını bölüm öğretim elemanları önünde sunarak savunurlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çalışma gruplarının oluşturulması
2.Gerçek hayat probleminin belirlenmesi
3.Gerçek hayat probleminin belirlenmesi
4.Probleme ait verilerin toplanması
5.Probleme ait verilerin toplanması
6.Çözüm yöntemleri için literatür taraması
7.Çözüm yöntemleri için literatür taraması
8.Ara rapor sunulması
9.Probleme çözüm geliştirilmesi
10.Probleme çözüm geliştirilmesi
11.Probleme çözüm geliştirilmesi
12.Uygulama sonuçlarının irdelenmesi
13.Raporun yazılması
14.Raporun sunulması ve savunulması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama24080
Rapor Sunma11010
Toplam146