Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END502 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
  2. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
  3. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Tüm Dersler
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yerinde tanınması, atölyelerinincelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin işletmelerdekiuygulamalarının tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir işletmenin Çizelgeleme problemlerinin çözüm yaklaşımları konusunda deneyim kazanır.
2.Bir işletmenin Mali Sistem, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3.Bir işletmenin Yönetim Bilişim Sisteminin çalışması konusunda bilgilenir.
4.Bir işletmenin İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin çalışmasını fiili olarak gözler ve deneyim kazanır.
5.Bir işletmenin Bakım-Onarım Yönetimi sistemini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
6.Bir işletmenin Kalite Yönetim sisteminin çalışmasını öğrenir.
7.Bir işletmenin Stok ve Depo Yönetimi sistemlerinin çalışmasını öğrenir.
8.Bir işletmenin Mamul/Hizmet Satış ve Dağıtım süreçlerini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
9.Bir işletmenin İmalat/hizmet süreci ve Organizasyonel yapı ve ilişkiler hakkında bilgilenir
10. Bir işletmenin Tesis Yerleşimi hakkında bilgilenir ve deneyim kazanır.
11.Bir işletmenin Planlama ve Kontrol faaliyetleri konusunda uygulama tecrübesi kazanır.
12. Bir işletmenin Tedarik ve Satınalma süreçlerini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik10775
Takım/Grup Çalışması10775
Deney10775
Gözlem10775
Alan Gezisi10775
Alan Çalışması10775
Örnek Vaka İncelemesi10775
Rapor Hazırlama10775
Rapor Sunma10775
Bireysel Çalışma10775
Toplam750