Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END330 Proje Yönetimi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunulması ve katılımcılara yönetsel bir bakış açısı getirebilmesidir. Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Proje kapsamını tanımlayabilme becerisi
  2. Zaman maliyet ve kaynak tahminlerini yapabilme becerisi
  3. Proje planları hazırlayabilme, projeleri başarıyla yönetme ve bitirebilme becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
James P. Lewis, Fundamentals of Project Management.Harold PhD Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Proje yönetimi dersi; proje yönetimine giriş: proje tanımı projenin bileşenleri; projenin başlatılması: projenin doğası ve amacının belirlenmesi maliyet ve bütçe paydaşların belirlenmesi; projenin planlanması: takım belirleme bütçe belirleme risk planlama; projenin yürütülmesi ve kontrolü: kaynakların koordinasyonu proje değişkenlerinin izlenmesi; projenin kapatılması: tüm aktivitelerin sonlandırılması proje anlaşmasının tamamlanması; proje örnekleri konularını kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proje yönetimine giriş
2.Proje yaşam döngüsü ve organizasyonu
3.Projeler için proje yönetim süreci
4.Proje bütünleştirme yönetimi
5.Proje kapsam yönetimi
6.Proje zaman yönetimi
7.Proje maliyet yönetimi
8.Proje kalite yönetimi
9.Proje insan kaynakları yönetimi
10.Ara sınav
11.Proje iletişim yönetimi
12.Proje risk yönetimi, proje sunumları
13.Proje tedarik yönetimi, proje kapanışı.
14.Final sınavı
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma10550
Toplam98