Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END108 Pazarlama İlkeleri 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin "Pazarlama" konusunda genel bir bakış açısı geliştirmelerine olanak vermek, pazarlamanın değişik fonksiyonlarını anlamalarını sağlamak, bu değişik fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü ve bu farklı fonksiyonların birbirini nasıl etkilediğini göstermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Pazarlamanın ne olduğunun ve Pazarlama Sürecinin Anlaşılması
  2. Pazarlama kararlarını etkileyen çevre faktörlerinin incelenmesi, Stratejik plan yapmanın Pazarlama için öneminin anlaşılması
  3. Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin neler olduğunun incelenerek bu faktörlerin Pazarlama Stratejileri geliştirilmesinde nasıl kullanılabileceğinin gösterilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Karafakioğlu , M. ( 2005) Pazarlama İlkeleri , Literatür Yayıncılık .• İslamoğlu , A.H., ( 2002 ) ,Pazarlama İlkeleri , 2. basım, Beta Yayınları• Kotler ,P., Armstrong,G., Saunders ,J., ( 2006 ) Principles of Marketing , Printece Hall,Inc.• Stanton,W.J., ( 1994) , Fundamentals of Marketing , 10 th ed., New York : McGraw-Hill,Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama kavramlarını tanıma, Pazar çeşitleri ve çevresel faktörlerini öğrenme, değişen Pazar ortamlarının tüketici davranışlarını anlama ve yeniliklerin pazarlama faaliyetlerineetkisini anlamadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Pazarlamaya Giriş
2.Stratejik Pazarlama
3.Mikro ve Makro Çevre Faktörleri
4.Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler
5.Örgütsel Müşteri Davranışını Etkileyen Faktörler
6.Pazar Bölümlendirme
7.Hedef Pazarlama ve Konumlandırma
8.Vize
9.Ürün 1
10.Ürün 2
11.Fiyat
12.Dağıtım
13.İletişim
14.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Sözlü Sınav120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi133
Toplam102