Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END201 Mühendislik Matematiği-I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,mühendislik alanındaki karmaşık problemlerin çözüm yöntemleri için gerekli olan lineer cebir konularını aktarmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ayşe Sandıkçı
Öğrenme Çıktıları
  1. Lineer cebir, matris, vektör konularını ve mühendislik uygulamalarında kullanma becerisi
  2. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan problemleri tanımlama ve formüle edip çözebilme becerisi
  3. Uygulamalı matematikçilerle ve diğer mühendislik dallarındaki kişilerle ortak çalışabilme ve iletişim kurabilme becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.K.A.Stroud,"Engineering Matematics",Third Edition, ELBS with Macmillan,1987,UK•Bernard Kolman ve David R. Hill, “Uygulamalı Lineer Cebir,” 7ci Baskı Çevirisi, Çeviri Editörü Ömer Akın, Palme Yayıncılık.•Ron Larson, Bruce H. Edwards, ve David C. Falvo, “Elementary Linear Algebra,” 5ci baskı, Houghton Miffin Company.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Matris tanımı, Matrislerde toplama ve çarpma/ Bir kare matrisin transpozesi, Bazı Özel Matrisler/Denk matrisler, Bir matrisin rankı, /Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı/ Ek matris, bir matrisin tersi/ Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri/ Vektörler/ Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık/ Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matrisler: Matris tanımı, matris çeşitleri, matrislerin eşitliği, matrislerin toplamı ve farkı, bir skalerle bir matrisin çarpımı, matrislerin toplamı ve skalerle çarpımı ile ilgili özellikler, matrislerin çarpımı ve bunlara ait özellikler, matrisin transpozezi ve özellikleri.
2.Bazı Özel Matrisler ve matris uygulamaları.
3.Matrislerde elemanter satır ve sütün işlemleri, bir matrisin satırca indirgenmiş (eşolon) formu, matrisin rangı, bir kare matrisin tersi ve konu ile ilgili uygulamalar.
4.Determinantlar: Bir kare matrisin determinantı, Laplace açılımı, determinant özellikleri.
5.Sarrus kuralı, Ek matris, bir matrisin tersinin ek matris yardımı ile hesaplanması, konuyla ilgili uygulamalar,
6.Lineer Denklem Sistemleri: Lineer denklem sistemlerinin denk matrisler yardımı ile çözümü, Lineer homojen denklem sistemleri, konuyla ilgili uygulama.
7.Cramer yöntemi, Katsayılar matrisinin yardımı ile çözüm, konuyla ilgili uygulama.
8.Vektörler: Vektör tanımı, vektörlerin toplamı, farkı, vektörlerin analitik ifadesi, vektörlerin skaler çarpımı, skaler çarpıma ait özellikler.
9.Vektörel çarpım ve özellikleri, Karışık çarpım ve özellikleri, İki kat vektörel çarpım ve özellikleri, konuyla ilgili uygulama.
10.Ara Sınav
11.Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık: Vektörlerin lineer bağımlılığı ve lineer bağımsızlığı ve konu ile ilgili teoremler.
12.Lineer Bağımlılık ve lineer bağımsızlık ile ilgili uygulamalar.
13.Özdeğer ve Özvektörler:Bir kare matrisin özdeğerleri ve özvektörlerinin hesaplanması, konu ile ilgili uygulama
14.Cayley-Hamilton Teoremi yardımı ile bir kare matrisin tersinin ve kuvvetinin hesaplanması, Konuyla ilgili uygulama.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13113
Ev Ödevi10440
Toplam125